Zin in zorg

Zin in Zorg, de beweging van jonge artsen die werkplezier wil bevorderen en burn-out wil voorkomen, gaat in 2022 door. 

Huisarts Willem Veerman, bestuursvoorzitter (a.i.) van vereniging VvAA licht het besluit toe: “Zin in Zorg sluit naadloos aan bij de pijler Bezieling van VvAA. Daarom vinden wij het belangrijk om dit initiatief te blijven ondersteunen. Juist nu de zorg weer onder druk staat door COVID 19, is het goed om aandacht te besteden aan werkplezier en werkdruk. Omdat ook jonge professionals uit andere disciplines bij ons aankloppen – zoals apothekers en dierenartsen – en ook vakgroepen uit ziekenhuizen, denken we erover de beweging uit te breiden naar meerdere beroepsgroepen. Daarom past het ook goed bij VvAA.”

Veerman realiseert zich dat het afgelopen jaar voor de deelnemers en partners (De Jonge Specialist, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband en de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen) enorm intensief is geweest. “Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige inzet. Wij gaan ons nu zowel intern als met de partners beraden op hoe we Zin in Zorg het komend jaar vorm kunnen geven.” zininzorg.nl  

Delen