Zin in zorg

Afgelopen november startte de beweging Zin in Zorg: een initiatief van VvAA, De Jonge Specialist, LAD en LOVAH dat zich richt op het werkplezier en de mentale fitheid van jonge artsen. Onder begeleiding van Kiki Lombarts (hoogleraar Professional Performance) en Antoinette de Bont (bijzonder hoogleraar Sociologie van Innovaties in Zorg) wordt op nauwkeurige wijze gekeken naar de oorzaken van het toenemend ‘schuren’ van enerzijds een grote bevlogenheid voor het vak en anderzijds de onvrede over de cultuur op de werkvloer en de afnemende mentale fitheid bij jonge zorgprofessionals.

Uit de eerste uitkomsten van het onderzoek blijkt dat jonge dokters ambitieus en bevlogen zijn. Dat ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en vaak perfectionistisch zijn. Daarnaast werd duidelijk dat zij het minder vanzelfsprekend vinden dan ervaren dokters dat hun persoonlijke leven moet ‘lijden’ onder het werk.Jonge dokters willen ‘dokteren’ vanuit hun volledige zijn, als mens en als professional. Ze willen niet als een nummer gezien worden en geen anonieme werkkracht zijn. 

Jonge dokters willen zichzelf zijn…

Mij bekroop, als nog net geen 50-jarige huisarts en lid van de stuurgroep Zin in Zorg, een dubbel gevoel: ik behoor niet meer tot de jonge dokters, maar durf wel te beweren dat ik er net zo over denk. Zou het niet zo zijn, dat het genoemde ‘schuren’ wordt (h)erkend door zorgprofessionals van alle leeftijden? 

Gelukkig heeft de stuurgroep besloten dit te gaan uitzoeken. Uitkomsten worden voorgelegd aan en besproken met de meer ervaren collega’s en opleiders. Ik denk dat het zomaar eens zou kunnen zijn dat de bel weliswaar door de jonge garde is geluid, maar dat de zittende collega’s een zucht van (h)erkenning zullen geven op de hierboven geschetste dilemma’s. Hoe mooi zou het zijn als de zorgprofessionals uit de verschillende generaties hier het gesprek over aangaan en op die manier gezamenlijk de broodnodige verandering kunnen bewerkstelligen.

Wilt u meedoen? U kunt zich aanmelden via zininzorg.nl 

Delen