Zinloos

Renske Leijten is boos. Staatssecretaris Van Rijn beloofde nog wel dat er niemand op straat zou komen te staan, briest ze, en nu maakt Magenta Zorg toch bekend volgend jaar verzorgingshuis De Haemstede in Bergen te zullen sluiten. Ruim veertig bewoners moeten hierdoor op zoek naar een ander appartement.

Komen zij op straat te staan? Nee natuurlijk, want als – in lijn met de overheidsplannen voor de langdurige zorg – meer ouderen in de thuissituatie blijven, daalt de vraag naar intramurale voorzieningen. Dan ontstaat overaanbod en dit betekent dat die veertig bewoners van De Haemstede beslist elders onderdak zullen vinden. Bovendien ga ik er van uit dat Magenta hen hierbij zal helpen.

En gaat de staatssecretaris over het beleid van een individuele zorgaanbieder? Nee natuurlijk. Maar toch Tweet Leijten: “Dit mag hij snel uitleggen.” Ik begrijp dat het haar rol is als lid van een oppositiepartij om dit spel te spelen, maar deze vraag om uitleg heeft weinig zin want ze kent het antwoord al. Het antwoord is dat sluiting van intramurale settings een logisch gevolg is van de transitie in de langdurige zorg. En natuurlijk is dit “spijtig en een klein drama voor alle betrokkenen”, zoals een woordvoerder van Magenta laat weten, maar het is wel onontkoombaar.

Toen ik dit gisteren via Twitter memoreerde, kreeg ik van iemand uit mijn tijdlijn de boze kritiek dat ik maar blijf vergeten dat we het over zorg hebben van in principe kwetsbare mensen. Maar dat is niet het geval. Dat vergeet ik helemaal niet, ik kijk juist naar de toekomst en de houdbaarheid van die zorg. Daarom vind ik die transitie ook zo’n waardevol traject.

Delen