Zinloze verzuchting

Directeur Jan Cooijmans van de Ommelander Ziekenhuis Groep maakt weinig kans op serieuze aandacht voor zijn verzuchting dat hij zo moe wordt van de administratieve rompslomp die zorgverzekeraars veroorzaken. Cooijmans zegt onvoldoende personeel te hebben om aan alle vragen van de zorgverzekeraars te voldoen. En die vragen zouden bovendien overbodig zijn omdat is afgesproken dat de ziekenhuizen standaardlijsten mochten maken.

Ik verwacht geen spoeddesbat in de Tweede Kamer om Cooijmans bij te vallen. Zorgverzekeraars moeten nu eenmaal met elkaar concurreren om de gunst van de verzekerde. En daarbij hoort dat ze informatie vragen van de zorgaanbieders als basis voor een onderscheidend verzekeringsaanbod. In dat woordje ‘onderscheidend’ ligt per definitie besloten dat ze niet allemaal dezelfde vragen stellen.

Misschien is het een lichtpuntje voor Cooijmans dat zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en Agis vanaf volgend jaar bij de zorginkoop voor acht aandoeningen gebruik gaan maken van de kwaliteitsnormen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Dat biedt eenduidigheid in de discussie over selectieve zorginkoop. Of toch niet? De zorgverzekeraars zeggen weliswaar dat ze gebruik gaan maken van die normen van de NVvH. Maar ze zeggen niet dat ze alleen maar gebruik gaan maken van die normen en dus zelf geen aanvullende eisen zullen stellen. We gaan het zien.

Delen