Zinnig en zuinig

De uitspraak van het tuchtcollege deze week in de zaak van een verloskundige, beschrijft in detail de vier cases op grond waarvan is besloten tot doorhaling van haar inschrijving in het BIG-register. Ze is in de door haar te verlenen verloskundige zorg tekortgeschoten, concludeert het tuchtcollege. En vervolgens somt het bij alle vier de meldingen waarom het in deze zaak gaat minutieus op op welke punten precies van dit tekortschieten sprake is. Dat zijn er veel en die zijn niet mis te verstaan.

De verloskundige handelde in alle vier de gevallen vanuit de overtuiging dat wat zij deed het beste was. En ze trof vrouwen tegenover zich die precies wisten wat zij wilden: thuis bevallen. Het tuchtcollege is dus feitelijk tot de conclusie gekomen dat de verloskundige deze vrouwen tegen zichzelf in bescherming had moeten nemen.

Hou deze zaak even in uw achterhoofd en lees eens terug welke afspraken Edith Schippers met het veld heeft gemaakt in het kader van de zorgdeal die ze eerder deze week sloot. Onderdeel van deze deal is dat de arts en patiënt samen de verantwoordelijkheid krijgen om tot zinnige en zuinige zorg te komen. Met andere woorden: om de zorg die nodig is op de meest efficiënte manier te verlenen, en om zorg achterwege te laten die niet nodig is. En denk dan eens na wat die verantwoordelijkheid voor de arts betekent als die patiënten tegenover zich vindt zoals de vrouwen in deze tuchtzaak: patiënten die precies weten wat ze willen en die met geen mogelijkheid van hun standpunt af te brengen zijn. Ligt het dan voor de hand dat de zorg inderdaad zinniger en zuiniger wordt? Of ligt dan voor de hand dat advocaten het de komende jaren heel erg druk gaan krijgen?

Delen