Zoek de verschillen

Bijna niemand had het zo snel in de gaten, maar sinds afgelopen zondagavond 18.00 uur is ons land een politieke partij rijker: Zorgend Nederland. ‘Zonder veel hoempapa’ twitterde Thijs Jansen een paar minuten later. En van die hoempapa is ook de daaropvolgende dagen nog weinig te merken. De teller van het aantal volgers op Twitter getuigt niet direct van een enorm enthousiasme voor de nieuwe partij en ook de (zorg)media hebben geen haast om melding te maken van het nieuws.

Teller van het aantal volgers Zorgend Nederland getuigt niet direct van enorm enthousiasme voor nieuwe partij

De partij zelf heeft in zijn Twitterprofiel staan: ‘Op 17 maart 2021 gaan we het verschil maken in Nederland’. Dat gaan we nog zien natuurlijk, want het politieke landschap is druk en onrustig. Bovendien getuigen de standpunten die de partij op haar website over het voetlicht brengt, niet van een heel groot verschil met wat we bij andere politieke partijen links van het spectrum ook al zien. Het zorgsysteem herzien bijvoorbeeld, belastingverhoging voor multinationals, of een goede beloning voor vitale beroepen. Geluiden die we ook horen bij partijen als PvdA, GroenLinks of de SP. Wel geluiden die laten zien dat Zorgend Nederland – ondanks de nadruk op zorg in de titel en de achtergronden van de partijleden – een poging doet om te voorkomen dat ze direct wordt weggezet als one issue-partij.

Toch ligt een vergelijking voor de hand met die andere partij die recent vanuit de zorg is ontstaan en ook niet als one issue-partij wil worden gezien: NLBeter. Het onderscheid tussen beide partijen lijkt bij eerste beschouwing niet bijzonder groot. Ze leggen ook allebei nadruk op het belang van preventie. Maar dat onderwerp is mede door de boodschappen vanuit het ministerie van VWS (Juiste Zorg op de Juiste Plek, Bewegen op Recept) inmiddels ook voor andere partijen al lang salonfähig. De vraag is dus een beetje: welk verschil?

Delen