Zomerreces

Het is een verstandig besluit van Edith Schippers (VWS) om de cliëntraden geen wettelijk instemmingsrecht te geven bij de bouw van ziekenhuizen. Ze komt hiermee tegemoet aan de wens van NVZ vereniging van ziekenhuizen om op dit punt in de Wet cliëntenrechten zorg een onderscheid te maken tussen de care en de cure.

In de care is het logisch de cliënt een stem te geven in de bouw. De nadruk ligt hier op het wonen. De zorg is hieraan ondergeschikt en wordt alleen gegeven op het moment dat dit voor de bewoner aan de orde is.

In ziekenhuizen is het precies andersom, met als gevolg dat ziekenhuizen veel complexere gebouwen zijn dan verpleeg- en verzorgingshuizen. Een gemiddelde ziekenhuispatiënt kan onmogelijk inschatten hoe een ziekenhuisgebouw vanuit logistiek oogpunt het best kan worden ingericht. Dat moet je overlaten aan mensen die er verstand van hebben.

Eens te meer omdat het de bedoeling is dat patiënten zo kort mogelijk in het ziekenhuis verblijven. Ligduurverkorting is op dit moment een van de leidende thema’s in het ziekenhuisbeleid. De discussie over het belang van het creëren van een healing environment in de cure is wel leuk, maar het gaat in de patiëntenlogistiek uiteindelijk toch gewoon om de efficiency.

Enfin, genoeg voor nu. Als de minister met zomerreces gaat, mag ik ook op vakantie. En dat doe ik dan ook. U vindt mijn volgende blog op deze plaats op woensdag 10 augustus.

Delen