Zomers

Het dikke zomernummer van Arts en Auto luidt traditiegetrouw de zomer in op de redactie. Zelfs bij wie nog helemaal niet vrij is, treedt, geholpen door de lange avonden, langzaamaan een vakantiegevoel in. Ik vermoed dat dat bij u net zo is. Al weet ik uit mijn jaren in de psychiatrie dat de zomer niet per definitie minder druk is voor wie wél werkt. Minder collega’s op de afdeling, betekende bij ons meestal een omgekeerd evenredig hoge werkdruk. Want een psychose trekt zich – net als lichamelijke aandoeningen – weinig aan van de vakantieplanning.

Neemt niet weg dat die vakantiestemming toch zijn intrede doet. En als dat onverhoopt niet het geval is, helpen wij graag een handje mee. Met ‘zomerse’ artikelen en extra interviews. Op veler verzoek, gedrukt op papier dat ons milieu aantoonbaar minder belast en ook nog eens de kosten reduceert. Dat laatste is niet onbelangrijk, want VvAA wil het multidisciplinaire collectief van zorgprofessionals blijvend inzetten om stuwkracht te geven aan bewegingen die zich inzetten voor beroepsoverstijgende behoeften, zoals het terugdringen van overbodige regelgeving. Enige extra ruimte in de begroting van de vereniging is bij zulke initiatieven uiteraard welkom, vooral als ze een structureel karakter krijgen.

Met nieuwe papier voor het blad Arts en Auto is een grote, eerste stap gezet in de goede richting

Toch was dat niet de aanleiding om over te stappen op het nieuwe papier, want dát idee komt van onze lezers, die erop aandrongen eens goed te kijken naar milieuvriendelijker alternatieven. Ook uit ons lezersonderzoek – dank dat u daaraan met zovelen deelnam en dat u het tijdschrift zó waardeert – bleek dat het milieu voor velen een belangrijk thema is. Met dit nieuwe papier is een grote, eerste stap gezet in de goede richting en ook andere initiatieven daartoe zitten al in de pijplijn. De andere kant van de medaille is dat het tijdschrift nu minder glanst en dat de foto’s minder spreken. Een consequentie die de redactie weloverwogen op de koop toeneemt.

Hopende dat Arts en Auto een van de vele mooie bladen op de stapel vakantielectuur zal zijn, wens ik u veel leesplezier, een goede zomer en rustige diensten toe.

Delen