Zondebok

Bij de persconferentie over COVID-19, waarin bleek dat voorgenomen versoepelingen niet doorgingen, stelde een NOS-verslaggever aan Mark Rutte de vraag waarom het bewust nemen van risico’s niet werd doorgezet. Direct verschenen op social media berichten over het niveau van journalisten in het algemeen en deze in het bijzonder. In reactie daarop werd de hele journalistiek met de grond gelijkgemaakt. Vanuit alle hoeken welteverstaan. Een steeds vaker voorkomend verschijnsel van het fenomeen dat in crises altijd een zondebok wordt gezocht.  

Onze collega’s van de algemene media liggen in toenemende mate onder vuur. ‘Rechts’ klaagt over ‘linkse media’, links roept dat rechts te veel aandacht krijgt, wappies vinden dat zij worden genegeerd, terwijl deskundigen roepen dat er te veel aandacht is voor complotdenkers. En het gaat er vaak niet al te genuanceerd aan toe. Ook wij ontvangen boze reacties met betrekking tot de berichtgeving rond COVID-19. Doorgaans zijn deze wat netter verwoord, maar ook ons wordt gerust verweten mede ruimte te scheppen voor het ontstaan van een totalitair regime in Nederland. Omdat wij geen tegengeluid zouden laten horen, of juist omdat we dat wel doen. Whatever.

‘Ook wij ontvangen boze reacties over de berichtgeving rond COVID-19’

De vraag van de NOS-collega was mijns inziens een terechte, omdat het een vraag is die bij de (minder ingewijde) bevolking leeft. De vraag stellen, heeft niets te maken met het niveau, maar met de rol van de journalist: zorgen dat er antwoord komt op de vraag die veel leken op de lippen brandt. Natuurlijk is er genoeg aan te merken op de media, maar het zijn juist journalisten die democratieën helpen beschermen tegen het ontstaan van een totalitair systeem. Onder meer door wél tegengeluid te faciliteren. Hetgeen nog iets geheel anders is dan het publiceren van onzin-theorieën. Dat laatste doet Arts en Auto uiteraard niet, maar ook dat wordt ons niet door alle lezers in dank afgenomen. Al voel ik me dezer dagen enorm gezegend met het niveau van het overgrote deel van u. 

Delen