Zonder kompas

Wie tijd heeft, kan op 14 juni naar het Glazen Zaal debat dat Nefarma organiseert over de marktwerking in de zorg. De discussie daar zal gaan over de vraag of de zorg gebaat is bij meer marktwerking, of dat we beter kunnen terugkeren naar de situatie van voor 2006. Naar mijn idee is het nog veel te vroeg om daarover definitieve uitspraken te doen, maar dit neemt niet weg dat de middag een interessant debat kan opleveren.

Een mooie voorzet komt van ziekenhuisbestuurder Willem Geerlings (MC Haaglanden), die stelt dat bij zorgverzekeraars de deskundigheid ontbreekt om kwaliteit van zorg te beoordelen en dat zij daarom blind zouden moeten varen op de normen die in het veld zijn ontwikkeld. Dat vind ik een gevaarlijke uitspraak, want hoewel vertrouwen een goede zaak is, is controle beter. Als zorgverzekeraars blind zouden varen op de kwaliteitsnormen die het veld ontwikkelt, weten ze niet of de veldpartijen daarbij het patiëntenbelang voorop stellen of hun eigen bedrijfseconomische belang. Alleen al om die reden mag blind varen geen optie zijn vind ik.

Afgezien daarvan is het de vraag in hoeverre de bewering van Geerlings nog klopt dat zorgverzekeraars geen deskundigheid in huis hebben op het gebied van kwaliteit van zorg. In 2006 had ik hem zonder meer gelijk gegeven, maar nu niet meer. Wat wel waar is, is dat zorgverzekeraars er goed aan zouden doen hun deskundigheid op dit gebied wat zichtbaarder te maken voor zorgaanbieders en verzekerden. Een smoelenboek met inhoudsdeskundigen per zorgverzekeraar zou geen kwaad kunnen. Maar de grappenmaker die stelt dat dit een erg dun boekje zal opleveren, geef ik ongelijk.

 

Delen