Zorg en technologie

Kun je met de inzet van technologie in de zorg tijd en geld besparen? Ja dat kan, in de ouderenzorg bijvoorbeeld concludeerde Vilans recent op basis van onderzoek.

De genoemde voorbeelden zijn divers: leefstijlmonitoring, een heupairbag, slim incontinentiemateriaal, geavanceerde zorgdomotica, medicijndispensers. Terecht stellen de onderzoekers dat de kost voor de baat uitgaat. Die heupairbag bijvoorbeeld moet wel worden aangeschaft.

Maar als daar tegenover staat dat toepassing ervan ertoe leidt dat het aantal heup-, bekken- en beenfracturen met 46 procent afneemt, zoals onderzoek aantoont, is het de investering wel waard. Wie nu zegt dat de behandeling van die fracturen uit een ander potje betaald wordt dan de aanschaf van die heupairbag, heeft gelijk.

Maar zulk onderzoek vormt juist een concrete aanleiding om de bestaande schotten in financiering kritisch tegen het licht te houden.

“Natuurlijk, een vermoeden is nog geen feit.”

De belangrijke achterliggende vraag is natuurlijk welke invloed de technologie heeft op de kwaliteit van zorg. Jacqueline van Ginkel, zorgveranderaar bij Thuiszorg West-Brabant is daar als het om de medicijndispenser gaat positief over. Het gebruik ervan maakt de gebruiker van die medicijnen minder afhankelijk van de thuiszorg, stelt ze.

En dat is winst, want minder afhankelijk zijn van zorg is een aspect van kwaliteit van leven. Afgezien daarvan vermoedt Van Ginkel dat toepassing van de medicijndispenser de medicatiebetrouwbaarheid ten goede komt.

Natuurlijk, een vermoeden is nog geen feit. Dat heb je zo met nieuwe dingen, die moeten zich bewijzen. Maar dat lukt alleen als je ervoor open staat en er onderzoek naar doet. En dat is voor zorgaanbieders – niet specifiek in de ouderenzorg maar in breder perspectief – niet vanzelfsprekend. Als de woorden ‘zorg’ en ‘technologie’ in één zin voorkomen, is er nogal eens weerstand.

Dat is spijtig en eigenlijk ook wel verrassend, want de zorg is toch een lerende omgeving?

Delen