Zorgelijk

Zorgaanbieders stellen graag dat de bestaande aandacht voor zorgfraude beter aan andere, meer nuttige zaken kan worden besteed, omdat de praktijk uitwijst dat amper van zorgfraude sprake is. Het zou hooguit gaan om een percentage van enkele nullen achter de komma van het totale zorgbudget.

De Algemene Rekenkamer laat nu een zeer nadrukkelijk ander geluid horen. Ze deed onderzoek naar veertien zaken waarbij een sterk vermoeden voor fraude met zorggeld bestond. Hierbij ging het soms om miljoenen euro’s.

Zorgfraude is wel degelijk een zorgwekkend feit, luidt de conclusie. Het gaat naar schatting om enkele miljarden euro’s per jaar. Het probleem is alleen: zelfs als de fraude wordt aangetoond, gebeurt veelal niets of in ieder geval veel te weinig. Het ontbreekt aan regie en die zou van het ministerie van VWS moeten komen.

‘Zorgfraude is geen papieren probleem en het gaat niet alleen maar om geld’

Sterker nog: die zou al heel lang bij VWS moeten liggen, want de Taskforce Integriteit Zorg is al in 2013 tot stand gekomen, maar heeft dus nagenoeg niets bereikt. Collegelid Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer deelt bij de publicatie van het onderzoeksrapport Een zorgelijk gebrek aan daadkracht een paar ferme tikken uit. De stevigste daarvan is wellicht de term zorgverwaarlozing, omdat die ondubbelzinnig benadrukt hoezeer zorgfraude de patiënt kan benadelen. De boodschap is: het is geen papieren probleem, het gaat niet alleen maar om geld, het gaat ook om kwetsbare mensen die niet krijgen wat ze nodig hebben. Hopelijk is dit de wake-up call die ervoor gaat zorgen dat er nu écht wat gaat gebeuren.

Delen