Zorggeld

Op social media kan Menzis-baas Wouter Bos niet van iedereen op sympathie rekenen voor zijn opiniebijdrage in de Volkskrant van afgelopen maandag. Hij stelde hierin dat meer geld voor het ziekenhuispersoneel zal leiden tot hogere zorgpremies. Lilian Marijnissen (SP) bestempelde het als ‘patiënten en personeel tegen elkaar opzetten’. Toch is het niet meer dan een simpel feit waarop Bos wijst: ‘Moet er meer geld naar de zorg, dan kan dat; maar dan gaan die premies wel omhoog’.

Bos verwijst in zijn opiniestuk ook naar de reserves van de zorgverzekeraars. Voor het verminderen daarvan valt misschien wel wat te zeggen, stelt hij, maar daar moet de toezichthouder De Nederlandsche Bank het dan wel mee eens zijn. Hij had er nog aan kunnen toevoegen dat ook de Europese Unie hieraan goedkeuring moet verlenen, want zorgverzekeraars zijn op dit gebied ook aan Europese eisen gebonden.

Of de banken de reserve-eisen van de ziekenhuizen niet kunnen versoepelen

In het verlengde hiervan vraagt Aad de Groot, bestuursvoorzitter van DSW, zich af of de banken de reserve-eisen van de ziekenhuizen niet kunnen versoepelen. Gelet op het feit dat banken gewend zijn op veilig te spelen, ligt het niet voor de hand dat die spontaan gehoor zullen geven aan deze oproep.

Zal het anders zijn met de oproep die neurochirurg Mark ter Laan gisteren in de Volkskrant deed in antwoord op het stuk van Bos, dat alle partijen in de zorg (meer specifiek: de medisch specialisten) wat meer de hand in eigen boezem moeten steken? Ook veel – al prima betaalde – medisch specialisten ijveren voor een loonstijging, schreef hij. De zorg is echt niet uit de financiële problemen als ze daarvan afzien, maar een sympathiek voorstel is het wel.

Delen