Zorgnetwerk Diagnose Onbekend

Het platform diagnoseonbekend.nl is een overzichtswebsite voor verwijzers van kinderen of volwassenen bij wie een diagnose uitblijft, ondanks een uitgebreide diagnostische zoektocht. Het platform wijst verwijzers in de goede richting binnen het netwerk van zorgverleners met expertise op dit gebied.

Er zijn in Nederland meerdere centra en poliklinieken die zich richten op kinderen en/of volwassenen bij wie er geen diagnose gevonden kan worden of die een erg zeldzame aandoening hebben. Deze centra hebben zich verenigd in het Zorgnetwerk Diagnose Onbekend. Vaak gaat het om patiënten met (ultra)zeldzame aandoeningen met een complexe zorgbehoefte. De samenwerking binnen het zorgnetwerk draagt bij aan een landelijk uniforme werkwijze voor deze patiëntengroep. 

Delen