Zorgparagraaf PVV

 • Klik hier voor de zorgparagrafen van de andere partijen.
 • Klik hier voor het dossier met het laatste nieuws over de verkiezingen.

 

Onze zorg

De zorg is van ons allemaal. We vertrouwen onszelf en onze dierbaren toe aan de bijna anderhalf miljoen zorgprofessionals die met hart en ziel hun vak uitoefenen. Er wordt veel  an hen verlangd. Meer collega’s met betere kwalificaties zijn meer dan welkom. We laten de Agema-gelden (12.000 extra handen aan het bed) hoe dan ook intact.

De Kunduz-coalitie is volledig op de verkeerde weg met de bizarre verhoging van het eigen risico, het introduceren van ‘liggeld’ in het ziekenhuis en het plan de rollator zelf te laten betalen. We snappen natuurlijk ook wel dat de zorgkosten stijgen. Er is echter nog veel geld te besparen zonder dat iemand zorg kwijt raakt of meer moet betalen. Sterker nog, vaak krijgen we er kwalitatief betere zorg voor terug.

Een voorbeeld is het dichterbij de mensen brengen van thuiszorg. Dat is kwalitatief beter, zonder overhead en heeft als bijkomend voordeel dat het ook nog eens stukken goedkoper is. Dat geldt ook voor het financieren van de zorg op uitkomst in plaats van aanbod. Kleinere zorginstellingen, het aan banden leggen van de langjarige detachering en het laten uitvoeren van eenvoudige medische ingrepen door huisartsen, zijn nog zo een paar punten die de zorg goedkoper en tegelijkertijd beter maken.

We hebben het ook niet zo op de bureaucratie, de verstikkende regels of de zorgbobo’s. Het aantal bijbanen gaat aan banden. Ook komt er een bestuurderstoets, die vooraf meet of iemand geschikt is. Zo doorbreken we de carrousel van disfunctionerende managers. Ook zullen bestuurders in de zorg hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij aantoonbaar wanbestuur.

Begin 2012 is er gestart met het proefproject ‘regelarme zorginstellingen’, ook een initiatief van de Partij voor de Vrijheid. Nu doen er al dertig zorginstellingen mee, maar het moet eigenlijk voor iedereen gaan gelden. Weg met de verstikkende regels.

Dan zijn er nog de managementlagen: overhead. De Partij voor de Vrijheid wil meer handen aan het bed, niet achter het bureau. Voer daarom een norm in. Het aantal managers met een derde terugdringen kan prima. Het uitgespaarde geld kan terug naar waar het nodig is: de werkvloer.

Bizar natuurlijk dat criminelen in de gevangenis het beter hebben dan bewoners van zorginstellingen. Gevangenen hebben recht op 1 uur luchten per dag, twee keer drie kwartier sporten per week plus recreatie. Ook nog gratis kleding en schoenen, salaris, roken op de eigen kamer. Onze mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen daar alleen maar van dromen. De PVV zegt: geef bewoners van zorginstellingen rechten en pak die van gevangenen af. Zo zijn we een eind in de goede richting.

In plaats van tig keer terug moeten komen naar het ziekenhuis moeten we toe naar one-stop-visits. Kort ziekenhuizen op hun budget als ze mensen onnodig vaak laten terugkomen. Zorg voor betere artsen. En voor meer artsen. Daarom schaffen we geleidelijk de numerus fixus op de universiteiten af.

Een van de Kunduz-plannen luidt: het ‘extramuraliseren zzp 1-3 voor nieuwe gevallen per 1 januari 2013’. Niemand die daar iets van snapt. Maar het betekent het afschaffen van de verzorgingshuizen. Vanaf 2013 komen hoogbejaarden die slecht ter been zijn, niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en ook niemand meer hebben om voor hen te zorgen, er niet meer in. Zij zouden thuis de zorg moeten krijgen die zij ook in het verzorgingshuis hebben. Maar de realiteit is dat deze mensen vaak niet meer thuis kunnen wonen. Sommigen hebben zelfs dag en nacht zorg nodig. Het gaat hier tenslotte vaak om mensen van tachtig jaar en ouder die zichzelf veelal niet meer kunnen verzorgen. Om te voorkomen dat zij verkommeren, vereenzamen en vervuilen bestaan er verzorgingshuizen. Daarom wil de Partij voor de Vrijheid ze behouden.

En daarom….

Verzorging:

 • Kleinere zorginstellingen, stop zorggiganten
 • Agema-gelden houden (12.000 extra zorgmedewerkers)
 • Alle zorginstellingen regelarm of regelvrij
 • Overhead aan banden: minder managers, minder papier
 • Landelijke programma’s tegen ondervoeding, uitdroging en doorligwonden
 • Zorgbobo’s financieel verantwoordelijk voor wanbeheer
 • Buurtzorg in plaats van grootschalige thuiszorg
 • Geef bewoners van instellingen rechten en pak die van gevangenen af
 • Stop ouderenmishandeling: altijd VOG, drie keer hogere straf, plus meldplicht
 • Meer bevoegdheden en gezag Inspectie

Genezing:

 • Geen verhoging eigen risico
 • Geen verplicht EPD (elektronisch patiëntendossier)
 • Bestuurderstoets voorafgaand aan aannemen zorgbobo’s
 • Fusietoets voor zorginstellingen en verzekeraars
 • One-stop-visits in ziekenhuizen
 • Eenvoudige ziekenhuistaken door huisarts laten overnemen
 • Stop op pretpoli’s
 • Afschaffen numerus fixus medicijnen in tien jaar
 • Fraude met declaraties harder aanpakken, geld terugvorderen
 • Voor (meerderjarige) asielzoekers en illegalen alleen acute hulp
 • Geen extra zorggeld voor allochtonenbuurten

Jeugdzorg:

 • Meldplicht kindermishandeling
 • Demedicaliseer kinderen
 • Geen Centra voor Jeugd en Gezin
 • Einde aan de wachtlijsten door slimmere organisatie

En vooral: Onze verzorgingshuizen behouden!

Delen