Zorgscholing

Op Twitter zag ik gisteren verscheidene keren een uitlating voorbij komen die Marianne Lensink, directeur zorg bij Zorgverzekeraars Nederland, vorig jaar plaatste bij de Dag van de Verpleging: “In de verpleegkundige en medische opleidingen dient een plek te komen voor de rol van de zorgverzekeraar en het stelsel in brede zin. Je leert dan hoe zorgverzekeraars sturen, waarop ze sturen en waarom. Zo komt er meer begrip voor elkaars handelen.”

Het is een idee dat nog steeds niets aan actualiteit verloren heeft. Sterker nog, ik denk dat het in het licht van de recente veranderingen in de zorg een veel bredere invulling verdient. Waarom niet gewoon structurele aandacht voor ons zorgstelsel op middelbare scholen? De kennis over ons zorgstelsel en over de rol en positie van de zorgverzekeraars daarin is immers voor iedereen relevant. Bewustwording over de vraag waarom je als verzekerde zou kiezen voor de ene of juist de andere zorgpolis kan bepaald geen kwaad.

Hetzelfde geldt voor kennisopbouw over de vraag wanneer je bij kwetsbaarheid wel en niet in aanmerking komt voor formele zorg, en welke rol het informele circuit hierin kan spelen. Geef middelbare scholieren eens de huiswerkopdracht om aan hun ouders te vragen: “Welke zorgpolis hebben jullie gekozen en waarom?” Laat de leerlingen eens een opstel schrijven over de vraag of ze bereid zouden zijn om hulp en ondersteuning te bieden aan een chronisch zieke ouder, broer of zus.

De zorg verandert, verandert het onderwijs mee?

Delen