Zorgwekkende trend

Mensen met een ongezonde leefstijl, mensen die roken en mensen die drinken, zouden volgens respectievelijk 41, 52 en 45 procent van de bevolking een hogere zorgpremie moeten betalen. Daartegenover staat dat 43 procent vindt dat mensen met een gezonde leefstijl voor premieverlaging in aanmerking moeten komen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek tekent deze cijfers op in een artikel in haar reeks Statistische trends.

De meerderheid van de volwassen bevolking vindt dat de premie voor de basisverzekering voor mensen met een ongezonde leefstijl ongewijzigd moet blijven, concludeert het CBS. Dat is – uitgezonderd als het om rokers gaat – waar, maar die meerderheid is dus wel klein aan het worden. Iets waarin wellicht de ‘eigen schuld’-gedachte een rol speelt, zo wordt gesteld.

De ‘eigen schuld’-gedachte is op zich niet onbegrijpelijk

Die ‘eigen schuld’-gedachte is op zich niet onbegrijpelijk. Maar veel mensen zullen – als ze er even over doordenken – ernaar handelen toch een brug te ver vinden. Stel er immers maar eens een enquête onder dezelfde doelgroep tegenover met vragen als: ‘Bent u bereid uw zorgverzekeraar inzicht te geven in uw leefstijl?’ en ‘Vindt u dat uw zorgverzekeraar op basis van leefstijl premiedifferentiatie mag toepassen?’. Dezelfde mensen die vinden dat rokers en drinkers meer premie moeten betalen, zullen waarschijnlijk de tweede vraag positief beantwoorden, maar de eerste? Daarop ja zeggen houdt in dat je de zorgverzekeraar het recht geeft op inzage in je persoonlijke leefomgeving.

Gaan we daar toestemming voor geven? En zo ja: welke speelruimte geven we dan om daarop controles te laten uitvoeren? Nee aanvinken bij de vraag of je alcohol nuttigt, en vervolgens per mail een foto van jezelf in de kroeg toegestuurd krijgen waarop je met smaak in een verse schuimkraag hapt? Daar gaat je gunstige zorgpremie. Be careful what you wish for. Stel jezelf eerst de vraag wat voor samenleving je wilt.

Delen