Zwaard van Damocles

Toen BNR Radio gisteren Edith Schippers voor de microfoon haalde om zich uit te laten over de ruzie binnen VUmc, dacht ik even: nu is het hoogtepunt bereikt. Ze zette fors in: “De raad van bestuur heeft de Inspectie onvolledig ingelicht en dan zeg ik het heel mild hoor. Die heeft cruciale gegevens achtergehouden.” Maar toch liet ze de vraag of de bestuurders wel of niet moeten opstappen nog onbeantwoord. Haar ultieme machtsmiddel, het verstrekken van een aanwijzing aan die bestuurders van het ziekenhuis, blijft nog in de lucht hangen.

Tot de tijd dat de minister deze kaart uitspeelt, is de raad van toezicht van het ziekenhuis de enige partij die gaat over het al dan niet ontslaan van de bestuurders. Maar toch is het de vraag hoe lang de positie van deze bestuurders nog houdbaar is. Als zij blijven, zal de imagoschade voor het ziekenhuis nog heel lang na-ijlen. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een volledig academisch ziekenhuis onder verscherpt toezicht plaatste, in plaats van alleen de afdeling waarom het conflict zich concentreert. Dat zegt wel wat over hoe de Inspectie bij deze zaak tegen de rol van de bestuurders aankijkt.  Het feit dat zij klokkenluider Piet Postmus ontslaan, is alleen maar olie op het vuur.

Een woordvoerder van VUmc zei gisteren: “De raad van toezicht is volledig op de hoogte van de gang van zaken.” Dat vind ik communicatief niet zo handig geformuleerd. Bedoelt die woordvoerder dat de raad van toezicht weet dat het conflict in het ziekenhuis al veel te lang doorettert? En bedoelt die woordvoerder dan ook dat de raad van toezicht dit gewoon heeft laten gebeuren? Dan hoop ik dat de Inspectie nu ook meteen heel nadrukkelijk de rol van de raad van toezicht tegen het licht houdt.

Delen