Zwabberbeleid

Als Henk van Gerven (SP) via Twitter laat weten dat hij een beslissing van Edith Schippers een ‘goed besluit’ vindt, raak ik héél even de weg kwijt. De SP die de lijn van de minister volgt? Dan móet er iets mis zijn. Gelukkig was het mysterie snel opgelost toen ik las waarover precies Van Gerven het met Schippers eens is. Schippers maakte immers deze week bekend de in het regeerakkoord afgesproken eigen bijdrage voor bezoek aan de spoedeisende hulp zonder tussenkomst van de huisarts te schrappen. En de SP is nu eenmaal tegen alle maatregelen in de zorg die mensen ertoe aanzetten zelf na te denken over hun zorgconsumptie, dus dan begrijp ik die Tweet weer en staat mijn wereldbeeld weer op de rit.

Gelukkig maar. Maar voor iedereen die een beetje nadenkt zal duidelijk zijn dat het schrappen van de eigen bijdrage spoedeisende hulp een bijzonder slechte beslissing is van Edith Schippers. Ze weet immers dat driekwart van de bezoekers van de spoedpost zelfverwijzers zijn en dat de meeste zelfverwijzers net zo goed door de huisarts kunnen worden geholpen. Dat is veel goedkoper. En tóch neemt ze dus de beslissing de patiënt alle ruimte te laten om zonder goede reden naar de spoedpost te blijven gaan.

De argumentatie die Schippers aanvoert om de voorgenomen maatregel terug te draaien, is dat de spoedeisende hulp eerst onder de basisverzekering moet gaan vallen voordat het mogelijk is er een eigen bijdrage over te rekenen. Zou tijdens het schrijven van het regeerakkoord echt niemand haar op deze voorwaarde hebben gewezen? Dan werpt dat wel een heel nieuw licht op de zorgvuldigheid waarmee dit regeerakkoord tot stand is gekomen.

Delen