Zwarte Piet

Voormalig bestuurders Frank Broekhuizen en Yvon ten Brummelhuis ontvingen bij hun vertrek uit de antroposofische instelling Zonnehuizen in Zeist riante afvloeiingsregelingen. Een moreel beroep op hen om geld terug te storten nu de instelling failliet dreigt te gaan, leidde tot een simpele antwoord: “Nee, dat doen we niet”. Met deze botte weigering om een helpende hand te bieden aan Zonnehuizen, nu blijkt dat deze in hun bestuurstijd in enorme financiële problemen is gekomen, hebben Broekhuizen en Ten Brummelhuis zichzelf gebombardeerd tot de Zwarte Pieten van de zorg van dit moment.

Het feit dat interim bestuurder Charles Laurey nul op het rekest kreeg toen hij hen vroeg opening van zaken te bieden over het ontstaan van de financiële puinhoop bij Zonnehuizen, biedt ook al geen ruimte om sympathie voor dit tweetal op te brengen. Ik ben het dan ook volkomen eens met het verzoek van de SP en de PvdA om een onderzoek in te stellen naar het falende bestuur en toezicht bij Zonnehuizen.

Ondertussen heeft zorgondernemer Loek Winter al voorgesteld de instelling over te nemen. Zoals te verwachten was, wordt daar links en rechts cynisch op gereageerd. Het is makkelijk om te schoppen. Feit is wel dat de medewerkers van de organisatie al niet eens meer hoeven te reageren op het voortstel van een loonoffer omdat inmiddels uitstel van betaling is aangevraagd. Of zij ook zo cynisch zullen reageren op de plannen van Winter valt dus te betwijfelen. Als je kunt kiezen tussen je baan kwijtraken of met een nieuwe eigenaar nieuwe kansen creëren, dan weet je het wel.

 

Delen