24/7 online zorg

Een aantal weken geleden ontstond felle discussie over de vraag of het wel of niet wenselijk was dat zorgaanbieder PsyQ via een advertentiecampagne zijn diensten aanprees. Minister Edith Schippers hield zich in deze discussie op de vlakte. Ze zei “in het algemeen” geen voorstander te zijn van reclame-uitingen die aanzetten tot zorgconsumptie. Maar ze zei ook de campagne van PsyQ niet te hebben gezien en dus daarover geen mening te hebben.

De vraag of die campagne wel of niet aanzette tot zorgconsumptie, bleef onbeantwoord. Iedereen zal daar zijn eigen mening over hebben. Net zoals iedereen ook zijn eigen mening zal hebben over de vraag of onderstaande campagne van de Amerikaanse zorgaanbieder TalkSpace dat doet:

Leidt deze campagne tot meer vraag of is hij er toch vooral op gericht het stigma op de behandeling van psychische klachten te verkleinen?

Deze campagne is een voorbeeld van ver doorgevoerde eHealth. Zó ver doorgevoerd dat de behandelaars niet eens meer op één plaats met elkaar hoeven samen te werken. Het kunnen zelfs freelancers zijn. Mensen die ’s avonds na het journaal – partner is sporten, kinderen liggen in bed – denken: ‘ik kan best nog een uurtje werken.’ Inloggen dan maar en wachten op de eerste beller. Zijn er voldoende van die freelance behandelaars, dan kun je inderdaad de 24/7 continuïteit bieden die aanbieder TalkSpace belooft. Wat betekent dit voor het reguliere zorgaanbod?

Delen