3 juli

Dienie Koolen-Goossens
Dienie Koolen-Goossens is zorgondernemer, logopedist en docent. Zij is bestuurlijk actief en heeft passie voor gezondheidszorg en onderwijs. Bekijk ook haar profiel op LinkedIn. Lees alle artikelen van Dienie Koolen-Goossens

Vele geluiden zijn er de laatste jaren al gehoord over de positie van zorgverleners in de eerste lijn. Op woensdagochtend 3 juli 2019 is er een manifestatie van verschillende paramedische disciplines in Den Haag. Er wordt veel werkdruk ervaren en weinig waardering, waardoor de continuïteit en kwaliteit van de zorg gevaar loopt. Men vraagt aandacht voor versterking van de eerste lijn en gelijkwaardigheid bij gesprekken tussen zorgverleners en zorgverzekeraars.

Is het nu zo gek wat er gevraagd wordt? Wanneer ik een recent schrijven van de Nederlandse Zorgautoriteit erbij pak, kan ik alleen maar constateren dat de aandacht die de eerste lijn vraagt zeer reëel is:

Wat zegt de NZa:

 • “De juiste zorg op de juiste plek is zeer belangrijk en de NZa wil mogelijkheden aangrijpen om dit te stimuleren.”
 • “We moeten maatregelen nemen om substitutie en taakherschikking te versnellen.”
 • “Het is belangrijk dat het afsluiten van contracten loont.”
 • “Er moet meer ruimte komen voor samenwerking en maatwerk en beloning van innovatie.”
 • “Verantwoording van zorg moet passend zijn en de zorgvraag van de patiënt is uitgangspunt.”

Men concludeert dat er meer actie nodig is voor dit alles. Daar ben ik het mee eens. Dit geldt echter ook voor de NZa en het ministerie van VWS.

Ook zorgaanbieders en zorgvragers zullen op 3 juli actievoeren. De huidige manier van zorginkoop heeft namelijk grote gevolgen voor het kunnen investeren in tijd en kwaliteit. Ook de keuzevrijheid van de patiënt is in het geding. Innovatie hebben we hoog in het vaandel staan maar de zorgverzekeraars vergoeden niet eens elk telefonisch consult, laat staan e-healthconsulten.

Zolang zorgverzekeraars boven de wet lijken te staan, hebben we de politiek nodig

Ook maatwerk is belangrijk en geen eenheidsworst met een onduidelijke behandelindex. Maar als bijvoorbeeld een lange zitting nodig wordt geacht, moet nu eerst gekeken worden of die is ingekocht. Transparantie over de zorginkoop is ver te zoeken en de verschillende labels geven veel onduidelijkheid. Wij staan voor de juiste zorg op de juiste plek en soms is dat de nulde, tweede of derde lijn. De samenwerking met al deze partijen dragen wij een warm hart toe.

Aangezien de verzekeraars een te sterke plek hebben gekregen in de zorgdriehoek hebben we beleid nodig waardoor onze positie verbetert en we onze taak goed kunnen vervullen. Zolang verzekeraars boven de wet lijken te staan en een eigen koers mogen varen ondanks akkoorden hebben we de politiek nodig. Het is geen kwestie van onderhandelen zoals zo vaak gesteld wordt. De ministers maken zich zorgen over het groeiend aantal ongecontracteerden en willen hier invloed op uitoefenen. Het aanspreken van zorgverzekeraars gebeurt echter niet.

Opkomen voor de positie van de zorgaanbieders is nodig. En niet alleen in woorden maar ook in daden. Spoor verzekeraars aan in de contractering te laten zien dat de zorginkoop geen negatieve stempel drukt op de zorg die geleverd kan worden. Onze plek in de zorg is belangrijk en verdient gepaste ondersteuning. Als zorgaanbieder zijn we gewend samen te werken maar dat lijkt maar niet te lukken met alle verzekeraars. We zijn er niet alleen met meerjarige contracten zonder juiste beloning. Juiste beloning op de juiste plek telt ook!

9 Reacties Reageer zelf

 1. lisette vd Velpen
  Geplaatst op 20 juni 2019 om 13:32 | Permalink

  Dank Dienie, voor deze heldere ondersteuning. Precies waar we voor in Den Haag staan op 3 juli.

 2. W.Derksen
  Geplaatst op 20 juni 2019 om 22:30 | Permalink

  Natuurlijk ben ik bewust van het feit dat, als ik een enkeling citeer, dat dat niet overtuigend zou kunnen zijn voor een neoliberale zorgdenker.
  En toch, toch zou ik het levenswerk willen citeren van een medisch specialist.
  Zij heet Barbara Starsfield.
  Zij is op 10 juni 2011 overleden.
  Barbara Starsfield is niet zomaar een medisch specialist.
  Medisch specialist en pleitbezorger voor de eerstelijnsgezondheidszorg.
  Net als iedereen had Barbara Starfield een onwrikbaar geloof in de eerstelijnsgezondheidszorg als essentieel onderdeel van een rechtvaardig en economisch gezondheidssysteem.
  Datgene wat haar speciaal maakt, is het feit dat zij haar onwrikbare geloof ook daadwerkelijk onderbouwde met feiten.
  Iets wat niet iedereen in Nederland kan waarmaken.
  Barbara Starsfield ging verder dan holle frasen; zij ging voor de Evidence, namelijk dat een sterke eerste lijn in het belang is van ieder land.
  En dat heeft ze bewezen.
  Het is erg pijnlijk dat beleidsmakers, VWS,ZN en NZa haar bijdragen bij de vuilnis hebben gezet.
  Het getuigt van een beleid waar bijvoorbeeld Trump trots op zou zijn;
  maar of dit een compliment is, dat laat ik graag aan de lezer over.
  Zorgverleners worden afgerekend op de Evidence van hun handelen;
  Voor beleidsmakers geldt blijkbaar een andere agenda.
  En dat wringt.

 3. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 20 juni 2019 om 22:57 | Permalink

  Dank voor bovenstaande reacties en aanvullingen. Ik heb wat meer info gezocht over Barbara Starfield en ben onder de indruk van haar visie over het belang van een sterke eerste lijn en onderschrijf deze zeker.

 4. Ineke Hendriks
  Geplaatst op 23 juni 2019 om 11:09 | Permalink

  Zoals steeds lees ik in jouw blog terug wat onderwerp van gesprek en actie is. De driehoek verzekeraar-verzekerde-zorgverlener is niet meer zuiver. ACM (voorheen mededingingsautoriteit nu autoriteit-consument-maatschappij) is van mening dat de burger gebaar is bij deze wijze van inkopen omdat het leidt tot goedkope premies! Wat een kortzichtigheid, gekeken naar de korte termijn maar geen oog voor de wat langere termijn. In het afgelopen jaar heb ik geprobeerd te begrijpen hoe het werkt en ben weer meer gaan lezen over beleid en regels (achterstallig onderhoud voor mijn eigen inzichten) en kwam tot de conclusie dat voorheen VWS middels de NZa redelijke grip had op fatsoenlijke (financiële) waardering dit door het loslaten van de tarieven en invoeren van de marktwerking volledig is doorgeschoten met de zorgverzekeraars een te grote machtspositie. Voor wie hierover meer wil lezen: er zijn nog 17 miljoen wachtend voor u; hierin wordt helder beschreven hoe de marktwerking in nutsgebieden averechts werkt… wanneer wordt dit voortschrijdend inzicht leidend bij bijstellen van beleid op zorggebied?
  Bedankt weer, Dinie!

 5. Tom Latour
  Geplaatst op 24 juni 2019 om 13:11 | Permalink

  Beste Dienie,
  Fijn dat je op zo’n gedreven maar ook m.i. onderbouwde wijze weet aan te geven waar de schoen wringt in dit zorglandschap.

  Ik vrees echter dat wij als groepering genoeg hebben gepraat en gedaan om het denk- en werkniveau aan te tonen met de daarbij horende kwaliteit.
  Als we dan kijken naar de andere partijen in deze ‘zorgmarkt’ dan blijkt dat zij niet voldoende begrijpen hoe ernstig het met de uitholling van de eerste lijn is. De verzekeraars blijven persisteren in hun budgetgedachte waarbij investeren voor de toekomst not done is en de patiëntenorganisaties laten zich ringeloren door het feit dat zij niet echt hun belang zichtbaar kunnen maken omdat zij het inzicht niet hebben en anderzijds de premiedruk zien als een soort maat voor de kwalitatieve inkoop.
  De politiek leunt heerlijk achterover want tijdens deze schijnbewegingen van de marktpartijen hoeven zij alleen maar in te grijpen als de NZA zegt dat er wat moet verbeteren /veranderen indiende wet verkeerd wordt uitgevoerd.

  De minister heeft weer een akkoord gesloten maar de harde uitspraak dat hij nu ook eens de voorwaarden gaat scheppen om de positie van de paramedici te verbeteren dat doet hij( Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan een wet om de minimum prijs vast te stellen voor onze beroepsgroepen) niet.

  Vanuit die gedachte dat er geen wil is om deze situatie te verbeteren bij de VVD en het CDA in de kamer doet bij mij de gedachte opkomen om het probleem dan maar aan te kaarten zoals in de Rotterdamse haven. De zorgverzekeraars vleugellam maken door hen te bestoken met nota’s en daarnaast regelmatig een slotactie op een pand van hun toepassen zodat zij er niet meer in kunnen. Kortom onder het motto als je niet luistert dan moet je het maar voelen.

  De tijd van mooie woorden is voorbij wij moeten nu letterlijk onze tanden laten zien zodat de politiek zich niet meer kan afwenden van deze situatie en dan wel moet ingrijpen.

  Terwijl ik dit schrijf komt bij mij een gevoel naar boven dat we met de fysiotherapie in de crisisjaren zijn belandt van de jaren ’30 in de vorige eeuw.

  Het zal mij benieuwen of de politiek nu eindelijk eens gaat reageren kamerbreed om de zorgverzekeraars te dwingen tot andere gedachten en aanpassing van onze tarieven zodat innovatie en kwaliteit niet voor een dubbeltje te koop zijn.

  Want met dubbeltje besparen win je geen kwartje maar kost het eerder een gulden extra!! om de in de sfeer van de jaren ’30 te blijven.

  iedereen sterkte met de actie op 3 juli en latebn we met z/n/ allen hopen dat de politiek nu wel eens haar tanden laat zien aan de zorgverzekeraars.

  Met collegiale groeten

  Tom Latour

 6. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 24 juni 2019 om 17:17 | Permalink

  Dank weer voor reacties en meedoen aan deze discussie . De rol van verzekeraars is onevenredig groot t.o.v. zorgaanbieders in de eerste lijn en heeft averechts effect op kwaliteit. Ministers Bruins en de Jonge lijken ernst niet in te zien. Met Hoofdlijnakkoorden en bestuurlijke afspraken is probleem niet opgelost. Verzekeraars bepalen hun eigen beleid.

 7. Elisa Gielen
  Geplaatst op 25 juni 2019 om 10:41 | Permalink

  Dinie, je schrijft:´ Innovatie hebben we hoog in het vaandel staan maar de zorgverzekeraars vergoeden niet eens elk telefonisch consult, laat staan e-healthconsulten.´
  Maar hoe zit het dan met e-health in de logopedie? Er is toch al een prestatiecode voor telelogopedie sinds 2011 en alle zorgverzekeraars hebben dit ingekocht en vergoeden het hetzelfde als voor traditionele logopedie.

 8. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 25 juni 2019 om 11:30 | Permalink

  Dag Elisa, er is zeker gelukkig een prestatie voor telelogopedie. Bij het overzicht van de NVLF voor 2019 staat echter bij inkoop ervan bij de Friesland en bij VGZ een nee. Het kan zijn dat jullie met zorgverzekeraars speciale afspraken hebben gemaakt. Dat via samengaan van de Friesland met ZK er veranderingen zijn lijkt aannemelijk en wat volgend jaar VGZ doet wist men nu nog niet. Het is zo met alle prestaties dat NZa het nodig acht om te vergoeden maar wie er dan daadwerkelijk wat inkoopt en voor wel of niet een redelijk bedrag is voor ons een gepuzzel. De telefonische zitting is bv niet ingekocht door ZK, Caresq en DSW terwijl die zeer gewaardeerd wordt door klanten en bij bepaalde situaties zeer besparend is. En directe toegang niet door CZ. Ga er ieder jaar maar aanstaan onder welke koepel een label nu valt en wat er dat jaar wordt ingekocht. Dank voor je opmerking want vernieuwing omarmen we zeker. Dat bij een bepaalde ( oudere) patiëntengroep de middelen voor digitalisering van de behandelingen nog niet aanwezig zijn thuis speelt mee maar vernieuwing van de zorg wordt zeker toegepast en verder onderzocht.

 9. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 25 juni 2019 om 11:42 | Permalink

  Ik vergeet te noemen dat VGZ ook geen telefonische zitting heeft ingekocht ondanks herhaalde vraag hierom. Zuinige en zinnige zorg vinden wij zeker een telefonische zitting. Dank nog Elisa voor je opmerking.