Collega’s gezocht!

Binnen de zorg zijn veel vacatures niet ingevuld. Er is schaarste. Je zou dan toch zeggen dat we alles op alles moeten zetten om het vak interessanter te maken. De mogelijkheid van het vervangen van mensen door technologie krijgt veel aandacht. En dat aan de zorgvraagkant het een en ander moet gebeuren lezen we ook. Allemaal belangrijk. Maar het daadwerkelijk kijken wat er aan het bed of in de praktijk nodig is om de werkdruk lager en werkvreugde hoger te maken levert nog te weinig op. Laat daar maar eens de vaart in komen.

Want waar wij ons dag en nacht voor inzetten wordt als zeer belangrijk gezien. Dat je volgens marktwerking bij schaarste meer over hebt voor een dienst lijkt in de zorg echter anders. Grote slagen worden er helaas niet gemaakt. Signalen over wat er verbeterd kan worden zijn er genoeg, zoals werktijden, administratie, lonen, tarieven, planning, oproepbaar zijn, regelgeving etc.  

‘Je hebt meerdere rollen zoals behandelaar, onderzoeker, coach, ondernemer of innovator’

We laten vaak horen waar we binnen ons beroep tegenaan lopen. Verandering is nodig en op komst. Daar kunnen we met zijn allen iets aan doen. Want mensen bijstaan in het leven, wanneer het niet goed gaat of niet vanzelf, is zeer waardevol. Het geeft voldoening. Niet voor niets switchen mensen naar een baan in de zorg voor het intermenselijke aspect.

We hopen dat jongeren of herintreders voor het vak kiezen waar hun hart ligt en hun passie. De opleidingen zijn volop campagne aan het voeren. Informatie over het werk is voorhanden. Voor logopedie geldt bijvoorbeeld dat je mensen in alle leeftijdsgroepen ziet: van baby’s tot ouderen. Je hebt meerdere rollen zoals behandelaar, onderzoeker, coach, ondernemer of innovator. Je krijgt kennis over slikken, spreken, taal, gehoor, pedagogiek, psychologie, neurologie en nog veel meer. Het vak heeft medische en (neuro)psychologische invalshoeken. De opleidingen benoemen graag dat het ook interessant is voor mannen. En 100 procent kans op een baan.

Studeren kan vaak ook in deeltijd en er zijn master-opleidingen. Er wordt gebruikgemaakt van nieuwe technieken, zowel voor preventie, behandeling als diagnostiek. Je werkt samen met veel disciplines in en naast de zorg.

‘De campagne moest helpen het tot 2022 voorspelde tekort van 125.000 mensen terug te brengen naar 0’

In 2018 werd de campagne IKZORG gelanceerd. De campagne moest helpen het tot 2022 voorspelde tekort van 125.000 mensen terug te brengen naar 0. Er hoorde onder andere een mooie website bij. Daarnaast was er ook een overzicht van opleidingen in de zorg.

De campagne heeft veel gekost en de opbrengst bleek minimaal.

Laten we met z’n allen de hoop uitspreken dat investeren in randzaken minder wordt zodat investeren in het onmisbare werk dat we doen mogelijk wordt. Want alleen met een campagne kom je er niet. Ik heb zin in de toekomst! Ik zorg, jij toch ook?

Delen