40 procent minder dieetadvies

In het eerste kwartaal van 2012 daalde het aantal mensen dat een vrijgevestigde diëtist bezochten met 28 procent, blijkt uit onderzoek van het Nivel in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en sorfwarebedijf Ensemble.

De oorzaak voor deze scherpe daling ligt volgens het Nivel in het feit dat dieetadvisering sinds begin 2012 nog maar beperkt vanuit de basisverzekering wordt vergoed. De cliënten die nog wel komen, krijgen bovendien minder diëtistische zorg. De diëtisten leverden gemiddeld 39 procent minder zorg.

Nivel-programmaleider Cindy Veenhof: “Het lijkt erop dat de mensen die wegblijven geen aanvullende verzekering hebben waarin dieetadvisering is opgenomen. Of ze zijn niet bereid of in staat voor diëtistische zorg te betalen. Hierdoor bestaat de kans dat zij hun voeding en leefstijl niet aanpassen en op den duur complexere gezondheidsproblemen krijgen. Daarom is het belangrijk te kijken of de dalende trend in de zorg zich voortzet.”

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van standaardgegevens uit de praktijksoftware van 93 vrijgevestigde diëtistenpraktijken.

[Bron: www.nivel.nl]

Delen