Aan de slag

Afgelopen vrijdag markeerde Zilveren Kruis met een congres het einde – na vier jaar – van het programma Kwaliteit van zorg. In de tafeldiscussie ’s ochtends zei KNO-arts Eize Wielinga dat patiënten in de zorg geen keuzes maken op basis van ratio, maar op basis van gevoel. Iedereen aan tafel was het erover eens dat dit zo blijft zolang er niet meer transparantie komt over de kwaliteit van zorg. Over de vraag hoe tevreden ze is over de transparantie van nu, antwoorde NPCF-directeur Dianda Veldman: “Ik ben daar absoluut niet tevreden over, het is verschrikkelijk.”

Willen we dit veranderen, dan moet iedereen zijn rol pakken, vonden de gespreksdeelnemers. Niet iedere patiënt zal zover gaan als die ene die een nieuwe heup nodig had en de fabrikant belde met de vraag welk Nederlands ziekenhuis het grootste aantal van zijn kunstheupen afnam, maar de patiënt kan er wel voor zorgen goed geïnformeerd naar de behandelkamer te komen, stelde Wielinga. En de arts kan aan het einde van het gesprek zijn e-mailadres verstrekken, zodat de patiënt vervolgvragen kan stellen.

Olivier Gerrits, directeur zorginkoop van Zilveren Kruis, pleitte vooral voor het transparant maken van uitkomstindicatoren zodra duidelijk is dat ze valide zijn. “Als we uitkomstindicatoren hebben, hoeven we ons als zorgverzekeraars veel minder te bemoeien met het primaire proces”, zei hij. “We kunnen dan gezamenlijk een beperkte set aan indicatoren vaststellen.” Volgens André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, staat de beoogde concurrentie tussen zorgverzekeraars dit proces niet in de weg. “Maar dan moet wel duidelijk zijn wat de zorgverzekeraars met die uitkomsten gaan doen”, zei hij. “De transparantie moet dus ook van hen komen”.

Hiermee is ieders rol en verantwoordelijkheid duidelijk. Nu even doen.

Delen