Groot risico

Al bijna net zo lang als het eigen risico bestaat, bestaat discussie over de vraag of het systeem niet beter kan worden afgeschaft. De opvatting dat het aan een update toe is, leeft nu breed in de Tweede Kamer, reden voor FD om de mogelijke opties hiervoor nog eens op een rij te zetten.

Een van de interessantste opties is het eigen risico op te knippen met een maximum van € 150,- per keer. Het voordeel hiervan is dat mensen niet direct het totale eigen risico van € 385 kwijt zijn als ze zorg nodig hebben, en dat het remmende effect van het eigen risico langer behouden blijft. Niet voor niets stelde demissionair minister van VWS Pia Dijkstra recent nog in de Kamer voor om dit plan – dat na de val van het kabinet als controversieel bestempeld is – toch te behandelen. Een voorstel dat helaas niet op brede politieke bijval kon rekenen.

‘Een andere interessante optie: een verschoven eigen risico en een eigen risico als percentage van zorgkosten’

Een andere interessante optie komt van onderzoekster Minke Remmerswaal: een verschoven eigen risico (bijvoorbeeld pas na € 400 aan zorguitgaven) en een eigen risico als percentage van zorgkosten. Het eigen risico voor chronisch zieken schrappen, zoals politicologe Julia wouters recent voorstelde, is minder goed doordacht.

Maar een aantal politieke partijen heeft helemaal geen zin om na te denken over alternatieven. Ze willen gewoon van dat eigen risico af. Een in financieel opzicht buitengewoon slecht idee, dat nu echter toch – zoals FD het stelt – dichterbij is dan het in jaren is geweest. Helaas wel. Maar op dit moment zijn wel meer politieke ideeën dichterbij dan ze in jaren zijn geweest.

Delen