Aan de strijkstok

Wie de juiste wegen kent, kan een heleboel geld verdienen, ook in de zorg, blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad. Gewoon de Wtzi-vergunning – nodig om zorg te mogen verlenen – onderbrengen in een stichting maar de zorg zelf uitbesteden aan een besloten vennootschap met dezelfde eigenaar. En die hoeft zich dan als eigenaar van de bv niet te houden aan de Wet normering topinkomens. Het feit dat dit volgens de wet niet verboden is, verklaart misschien waarom de vorige minister van VWS het niet nodig vond extra onderzoek te doen naar deze constructie.

Maar misschien had ze dit toch beter wél gedaan, want uit de berichtgeving van het FD blijkt duidelijk dat er echt wel wat aan de hand is, zoals het aangehaalde voorbeeld van oogarts Rob Wouters duidelijk maakt. Het is nogal wat als je in een bv die oogzorg verleent in acht jaar tijd een eigen vermogen van 6,7 miljoen euro kunt opbouwen. Lilian Marijnissen (SP) heeft al aangekondigd hierover een Kamerdebat aan te vragen, dus we gaan zien hoe Schippers’ opvolger zich tot dit vraagstuk gaat verhouden.

Als er zo veel aan de strijkstok kan blijven hangen, moet de zorg heel wat goedkoper kunnen

In het bericht dat het FD gisteren bracht, schuilt echter ook iets waarover een aantal mensen zich toch even achter de oren zullen krabben. Zo’n vermogen opbouwen doet een zorgaanbieder niet door voor de behandelingen die hij biedt veel meer geld te vragen dan andere zorgaanbieders. Blijkbaar doet zo’n zorgaanbieder dit dus door de zorg dusdanig slim te organiseren dat heel veel geld aan de strijkstok kan blijven hangen. Het is interessant om te weten hoe dit in zijn werk gaan. Want als die ene zorgaanbieder dit kan, kunnen andere partijen (ziekenhuizen, ZBC’s) het ook. En als die dan niet diezelfde constructie gebruiken, moet de zorg heel wat goedkoper kunnen worden.

Delen