Aan zet

De laatste tijd hoor ik veel discussies over kosten van werkzaamheden áán de zorg tegenover ín de zorg. Hoeveel mensen werken er rondom de zorg maar niet met patiënten? En zorgen zij ervoor dat we van alles moeten registreren of doen we dat als zorgprofessionals zelf?

Dat een beroepsgroep een kwaliteitsbeleid heeft, is duidelijk. Het begint met een gedegen opleiding. Daarna volgen er nog vele registraties. En ja, daar hoort ook administratie bij om alle protocollen en richtlijnen te volgen. Helaas zie je sinds een tiental jaren dat de kosten en tijd voor scholing en accreditaties ontzettend gestegen zijn. Het lijkt een markt op zich.

Natuurlijk zijn in een ziekenhuis of zorginstelling meerdere beleidsmedewerkers nodig om alles te stroomlijnen. In de eerste lijn zien we het geregel rondom de zorg ook steeds groter worden. En in alle echelons heeft men last van de verschillen in regels van zorgverzekeraars.

Kosten voor áán de zorg bestaan niet alleen uit salarissen, gebouwen en overhead van instanties rondom de zorg. Je moet ook tellen wat hun beleid teweegbrengt bij zorgvrager en zorgaanbieder. Denk aan inspanningen die mensen ín de zorg besteden aan contractering, het uitzoeken van vergoedingen, regelgeving en aanleveren data. Marjet Veldhuis benoemt in haar boek Heilige Zorghuisjes hoe geldstromen rondom de zorg lopen. Je kunt dit gerust schokkend noemen. Ze brengt de vele instanties die aan de zorg verdienen in kaart. En welke projecten er allemaal opgestart worden waarvan de uitkomsten gering zijn.


‘Het zou goed zijn wanneer VWS zelf berekent welke kosten er aan de zorg gemaakt worden. Of is dat lastig omdat ze er zelf onderdeel van uitmaken?’


Daarnaast zijn er partijen die zeggen dat de beroepsgroep zélf zorgt voor veel regels en administratie. Brancheverenigingen lijken soms de eisen steeds hoger te willen stellen. Leden missen dan het vertrouwen in hen, en begrip voor alles wat ze al moeten registreren.

Er wordt wel eens geopperd dat ieder die aan de zorg werkt eens aan het bed zou moeten staan. Daar komen we handen tekort. Om hoeveel mensen het daadwerkelijk draait, is nog een vraag. Daarom is het belangrijk om op te tellen welke instanties allemaal betrokken zijn. Ook de berekening van hiermee gemoeide kosten zou helpen in de discussies. Vergeet ook de externe inhuur niet. En waar kan het dan minder?

Wie weet hebben we het keurig georganiseerd en is ieder áán de zorg ondersteunend voor goede zorg in de toekomst. En wordt er bij bezuinigen ook zeker gekeken naar die kant van de financiering.

Het zou goed zijn wanneer het ministerie van VWS eens zelf zou berekenen welke kosten er aan de zorg gemaakt worden. Of is dat lastig omdat ze er zelf onderdeel van uitmaken? Hoop dat ze dan de informatie die al voorhanden is ook meenemen. De kosten van dit project moeten namelijk wel binnen de perken blijven. Volgens mij zijn zij nu echter áán zet.

Delen