Aanpassen aan de patiënt

Eerstelijns zorgaanbieders zijn nog huiverig voor de toepassing van eHealth. TrendITion legt precies de vinger op de zere plek om aan te geven waaróm: het vergroot hun onderlinge concurrentie. Ze moeten niet alleen goede zorg leveren, ze moeten ook zichtbaar maken dat ze dit doen. Ze moeten marketing gaan bedrijven, laten zien waar ze goed in zijn en klantgericht werken.

In het onlangs gepubliceerde manifest Het roer moet om maken de huisartsen, een kerngroep in de eerstelijns gezondheidszorg, ondubbelzinnig duidelijk dat ze niet van concurrentie gediend zijn. “Ik weiger mij door de zorgverzekeraar in het keurslijf van marktkoopman te laten drukken”, lezen we. “En ik wil niet dat de zorgverzekeraar de zieke patiënt primair ziet als een schadelast.”

De vraag is in hoeverre de patiënt zichzelf als zodanig ziet. Mensen willen zich niet laten leven door hun ziekte, maar willen ook als ze ziek zijn zo veel mogelijk zelfredzaam blijven. Zowel voor kwetsbare ouderen als voor mensen met lichte psychische problemen als voor chronisch zieken kan eHealth een belangrijke rol spelen om die zelfredzaamheid te vergroten. De positie van de huisarts en andere eerstelijns zorgaanbieders verandert hierdoor: zij worden van behandelaars meer coaches die deze zelfredzaamheid in goede banen leiden. De relatie van de patiënt met deze zorgaanbieders verandert hierdoor ook. De patiënt verwacht van hen begeleiding om die zelfredzaamheid vorm te geven. En als de ene zorgaanbieder hierin succesvoller is dan de andere, dan wint die ene de concurrentieslag.

Geen leuk vooruitzicht voor die zorgaanbieders, dat begrijp ik heel goed. Toch is de vraag aan de orde in hoeverre zij deze ontwikkeling kunnen tegenhouden. In het manifest lezen we ook: “De patiënt is consument op de markt geworden.” Met dat gegeven zullen de zorgaanbieders hoe dan ook moeten leren leven.

Delen