Aantasting

Directeur Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW pleit voor afschaffing van het vrijwillig eigen risico. Zijn argument hiervoor is dat het niet solidair is. Belangrijker is echter de vraag of het de solidariteit in de zorg daadwerkelijk aantast.

Voor het antwoord op deze vraag is het interessant om terug te kijken naar de CPB Notitie Keuzegedrag verzekerden en risicosolidariteit bij vrijwillig eigen risico van ruim een half jaar geleden. Het CPB stelde hierin dat uit haar onderzoek geen duidelijk bewijs volgt dat het vrijwillig eigen risico de risicosolidariteit in het zorgstelsel heeft aangetast. Hiervan zou wel sprake zijn, stelde het CPB, wanneer verzekerden zonder vrijwillig eigen risico meer gaan betalen om de premiekorting voor verzekerden met vrijwillig eigen risico te dekken. Maar het CPB stelde ook dat verlies aan risicosolidariteit gewenst kan zijn, wanneer we van mening zijn dat gezonde verzekerden minder hoeven bij te dragen aan de totale zorgkosten, omdat ze ook minder zorg gebruiken.

Nu hadden deze bevindingen van het CPB betrekking op de onderzoeksperiode 2010 tot 2013. Het eigen risico is sinds dat eindjaar nog maar beperkt verhoogd (van 350 naar 385 euro). Een voor de hand liggende conclusie lijkt dus dat ook nu geen duidelijk bewijs voorhanden zal zijn dat het vrijwillig eigen risico de risicosolidariteit in het zorgstelsel aantast. Maar onderzoek dat hierover uitsluitsel biedt is wenselijk.

Oomen stelt ook dat de collectieve kortingen via bijvoorbeeld de werkgever of een vereniging moeten verdwijnen. Zijn argument dat zorgverzekeraars hierdoor gezonde mensen selecteren is niet steekhoudend. Ook chronisch zieken werken en nemen deel aan het verenigingsleven. Wel is waar dat collectieve verzekeringen met name interessant zijn als ze niet alleen op korting gericht zijn, maar ook op gezondheidsbevordering. Dan is er niets mis mee.

Delen