Abortusbuddy’s

Huisartsen, gynaecologen, verloskundigen en andere hulpverleners die te maken hebben met zorg/begeleiding rondom abortus provocatus, kunnen hun patiënten/cliënten voor praktisch advies en begeleiding naar en van de abortuskliniek verwijzen naar een initiatief van Stichting De Bovengrondse: de abortusbuddy’s. 

De buddy’s (geselecteerde en getrainde vrijwilligers) staan in Den Haag en Rotterdam al klaar voor het begeleiden van vrouwen die niet alleen naar de kliniek kunnen/willen of niet alleen langs anti-keuzedemonstranten willen lopen. De buddy regelt ook een taxi als iemand zich na het bezoek niet goed voelt. De service is gratis en de taxikosten worden betaald uit donaties. Alle buddy’s hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ingeleverd en zowel een gedragscode als een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Zij respecteren elke keuze en bemoeien zich nadrukkelijk niet met de besluitvorming zelf. Begeleiding aanvragen kan via: samennaardekliniek.nl. Daar vinden zorgprofessionals ook informatiemateriaal en flyers.

Delen