Achterhoedegevecht

Op X reageert een aantal zorgverleners met flinke scepsis op het rapport dat adviesbureau SiRM schreef in opdracht van het ministerie van VWS en waarin het concludeert dat de inzet van digitale hulpmiddelen de zorg jaarlijks 27.000 fte kan besparen.

Het wordt dan weggezet als ge-echo van wat VWS graag wil horen, opgetekend door mensen die geen verstand van de zorg hebben. Daarbij gaan die critici voorbij aan het feit dat de winst die SiRM optekent vooral zit in productiviteitsverbetering voor de zorgmedewerkers, zodat zij meer tijd hebben om het werk te doen waarvoor ze nu juist voor werken in de zorg hebben gekozen.

“Tegen digitalisering in de zorg ageren als iets wat geen meerwaarde heeft voor de zorg en dat ook niet zal krijgen, is vechten tegen windmolens”

Afgezien daarvan: gezondheidseconoom Jochen Mierau zegt terecht: “Geld kun je nog lenen, personeel niet”. De personeelskrapte in de zorg is een reëel gegeven en die krapte wordt de komende jaren alleen maar nijpender. Niet voor niets staat ook digitalisering centraal in de eerste beschikkingen die de Nederlandse Zorgautoriteit heeft afgegeven voor de uitvoering van transformatieplannen in het kader van het Integraal Zorgakkoord.

De vier beschreven beschikkingen zijn slechts enkele voorbeelden van wat er op het gebied van digitalisering in de zorg allemaal al gebeurt en wat ons nog te wachten staat. Ertegen ageren als iets wat geen meerwaarde heeft voor de zorg en dat ook niet zal krijgen, is vechten tegen windmolens.

Delen