Afbouwen

Als hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp nog een goed praktijkvoorbeeld zoekt van het succesvol afbouwen van medicatie bij ouderen, kan hij verwijzen naar zorgaanbieder Laurens. Om precies te zijn naar de locatie Laurens Stadzicht. Hier is een pilot gestart die gericht is op ‘anders denken’ over bijzonder gedrag van dementerende ouderen. Nu klinkt ‘anders denken’ misschien op het oog wat vaag of zweverig, maar in de pilot wordt het heel mooi concreet gemaakt.

Het komt erop neer dat bij mensen met dementie en gedrag dat doorgaans als ongewenst wordt ervaren, geen genoegen wordt genomen met demping van dit gedrag met medicatie, maar dat eerst psychosociale interventies worden toegepast en dat een scherpere lijn wordt getrokken tussen wat nu werkelijk ongewenst gedrag is en wat gedrag is dat gewoon bij het ziektebeeld hoort. Op basis van deze bevindingen kan vervolgens de medicatie van de bewoner gericht worden afgebouwd tot op het niveau waarop dit haalbaar is zonder dat het diens gedrag negatief beïnvloedt.

Specialist ouderengeneeskunde Betty Birkenhäger erkent dat dit een intensief traject is voor de verzorgenden, teamleiders, ergotherapeuten en psychologen die hierover per individuele bewoner tot een beslissing moeten komen. Maar ze zegt met grote nuchterheid dat PG-zorg nu eenmaal intensief is, en dat het traject in het voordeel van de bewoners is, want: “Veel medicatie doet gewoon niets.”

De verzorgenden vinden het een interessant traject, het zijn vooral de naasten van de dementerende oudere die het een probleem vinden om met het bijzondere gedrag van hun naaste om te gaan. Dit zal voor iedereen die in de PG-zorg werkt herkenbaar zijn. Het is voor kinderen moeilijk te accepteren dat hun vader of moeder niet meer de mens is die ze kenden.

Delen