Afgezwaaid

Eindelijk heb ik een paar dagen rust wat mij de tijd geeft om na te denken over de afgelopen drukke periode tijdens het afronden van mijn MBA-opleiding aan de VvAA Business School en om vooruit te kijken naar wat nog gaat komen.

In mijn gedachten is het strategische plan dat wij als MBA-groep hebben gemaakt voor de reorganisatie van het Dierenziekenhuis. Net als ons afstudeerproject ‘Jellyfish’, waarvan ik samen met mijn teamgenoten de mogelijkheden bestudeer om dit vernieuwende plan te implementeren. Het project wil (pre)diabetici weer de regie geven over hun gezondheid en zorgprofessionals het dashboard verschaffen om hen daarin real time te begeleiden. Uitgangspunt van ons initiatief is om door middel van preventie het aantal diabetici te verminderen en de zorgkosten van een van de belangrijkste chronische ziekten in de hand te houden.

Ons project wil (pre)diabetici weer de regie geen over hun gezondheid

Onze overheid heeft klip en klaar verklaard dat de zorgsector meer moet gaan inzetten op het voorkomen van chronische ziekten en meer resultaatgericht moet gaan werken. Maar de praktijk is weerbarstiger. Bij de beloning en het contracteren van zorgprofessionals sturen de zorgverzekeraars nog steeds op het kwalitatief goed afhandelen van de vastgelegde procedures en het bedwingen van de kosten. De beloning van preventieve initiatieven ter voorkoming van chronische ziekten en het sturen op goede zorgresultaten staan nog in de kinderschoenen. De goede uitzonderingen daargelaten.

De businessplannen van alle drie de VvAA MBA-groepen die nu zijn afgezwaaid, hebben als doel ofwel de preventie van chronische ziekten of een effectievere aanpak van de zorg. Het is toch geweldig als wij met onze plannen deze initiatieven gefinancierd en gerealiseerd kunnen krijgen. Want hiermee zijn daadwerkelijk aantoonbaar zorg-resultaat en kostenreductie te boeken. Wij hopen op een voortvarende uitrol van onze plannen.

Delen