Resultaatgericht werken

Gedurende mijn werkzame leven zijn er talrijke besprekingen tussen verschillende gremia geweest om door samenwerking tot een hoger doel te komen. De reden hiervoor is dat het niet of bijna niet mogelijk is om als alleenstaande organisatie een bepaald doel te realiseren. Dergelijke besprekingen verlopen in de meeste gevallen aanvankelijk uiterst positief. Men slaat enthousiast aan het filosoferen over alle mogelijkheden en zinspeelt op de potentiële synergie die er tussen de verschillende partijen bestaat. Er worden ontelbare besprekingen gehouden en prachtige plannen en presentaties gemaakt. De energie spat ervan af. Het uiteindelijke resultaat van al die inspanningen is echter vaak uitermate bedroevend. De reden daarvan is niet altijd duidelijk, maar feit is wel dat het regelmatig mislukt.

Neem bijvoorbeeld de samenwerking tussen de overheid en de medische beroepsorganisaties. Het gemeenschappelijke doel is evident ‘kwalitatief hoogwaardige en betaalbare medische zorg’. Allen zijn oprecht voorstander van het optimaliseren van de preventieve zorg, maar ondanks vele welgemeende inspanningen komt daar in de praktijk nog maar weinig van terecht.

Een mooi doel, maar het resultaat is rampzalig

De veterinaire sector en de overheid zijn het er helemaal over eens dat volksgezondheid, diergezondheid, dierwelzijn en voedselveiligheid gebaat zijn bij een kwalitatief hoogwaardige veterinaire zorg. Daartoe heeft een selecte groep uit de beroepsgroep kwaliteitsrichtlijnen opgesteld, gefinancierd door de overheid. Een mooi doel, maar het resultaat is rampzalig. De overige leden van diezelfde beroepsgroep accepteren het resultaat niet en de beroepsorganisatie wordt gezien als restrictieve toezichthouder. De saamhorigheid dreigt verloren te gaan.

Hoe het anders zou moeten, is iets waar de geleerden het misschien nooit over eens worden, maar misschien is het verstandig om het hele proces op voorhand om te draaien. Richt eerst alle inspanningen op een resultaat dat acceptabel is voor alle stakeholders. Leg dit resultaat vast en bedenk daarna pas hoe dat procedureel en financieel bereikt zou moeten worden. Het is maar een idee.

Delen