Verwondering

Ik had het geluk afgelopen najaar het congres over technologische innovaties, Exponential Medicine, te mogen meemaken. Een congres van vier dagen waar zich tussen de achthonderd medici zowaar twee dierenartsen bevonden. En daarvan was ik er een.

Ik heb mij verbaasd en verwonderd op dit congres. Ik kreeg de indruk dat wij als diergeneeskundigen zeer vooruitstrevend en innovatief zijn in vergelijking met geneeskundigen in de mensgeneeskunde. Uit alle uitlatingen maakte ik op dat de humane geneeskunde nog steeds reactief is, gericht op genezing van ziekte en georganiseerd rondom artsen en ziekenhuizen.

De gezondheidszorg van de toekomst gaat zich, net als de diergeneeskunde nu al, richten op preventie van ziekte, vroege detectie en genezing ervan, behoud van gezondheid en verbetering van kwaliteit van leven en productie. Het verzamelen van patiëntendata via apps, wearables en het uploaden van data uit patiëntendossiers of het bepalen van het totale genoom, leidt tot een schat aan informatie die in de veterinaire wereld op vele manieren intensief wordt ingezet voor predictive analytics en de daaruit voorvloeiende preventieve zorg. Van practice based evidence naar evidence based medicine wordt het nu intelligence based medicine.

Big data verbetert al de toekomst van de huidige diergezondheidszorg

Met name in de landbouwhuisdierensector worden genomics gebruikt om door genetische selectie de best aangepaste dieren te verkrijgen en om erfelijke gebreken uit te roeien, robots om de dieren te voeren en te melken en data mining en predictive analytics om precies alles te weten over optimale voeding, groei en productie. Ook bij de gezelschapsdieren worden data van rashonden en look alikes verzameld en via het systeem van ‘Petscan’ geanalyseerd. Virtual reality wordt reeds toegepast om chirurgen te trainen, voordat ze patiënten gaan opereren. Big data verbetert al de toekomst van de huidige diergezondheidszorg.

Daarom zou ik tegen de collega’s uit de humane geneeskunde willen zeggen: “Predictive analytics en preventieve zorg zijn de toekomst en ze zijn dichterbij dan jullie denken.”

Delen