Aflossingsblij?

Met de leus ‘Word ook aflossingsblij!’ voeren de gezamenlijke banken campagne om de mogelijke risico’s van een aflossingsvrije hypotheek onder de aandacht te brengen. Maar kun je ook blij zijn zonder af te lossen?

Aflossingsvrije hypotheken kennen vaak een vaste looptijd, meestal dertig jaar. Aan het einde van de looptijd kan de bank de hypotheek dan opeisen. Maar dit gebeurt zeker niet in alle gevallen, vaak kan de hypotheek bij de eigen bank worden verlengd of bij een andere bank opnieuw worden gefinancierd. Hierbij zal de bank beoordelen of de lasten op basis van het toekomstige inkomen kunnen worden gedragen en de verhouding van de waarde van de woning en de aflossingsvrije hypotheekschuld niet te veel uit de pas lopen. Daarbij wordt er ook rekening mee gehouden dat het recht op renteaftrek na 30 jaar vervalt, zodat de netto lasten toenemen.

Belangrijk is dat u kijkt wat het beste bij uw situatie past

Als u een daling in uw inkomen verwacht, bijvoorbeeld na pensionering, dan is het zinvol hier tijdig op te anticiperen. Maar een lager pensioeninkomen hoeft niet te betekenen dat de hypotheek volledig moet worden afgelost. Wanneer het pensioeninkomen en de waarde van de woning toereikend zijn, kan de hypotheek mogelijk volledig in stand blijven.

Dit is geen pleidooi om de hypotheek níet af te lossen. Belangrijk is dat u kijkt wat het beste bij uw situatie past. Sta stil bij uw financiële toekomst. Kunt u de lasten van uw hypotheek in de toekomst nog dragen? Hoe ziet uw pensioen eruit? Mogelijk wilt u nog verhuizen of wilt u juist zo lang mogelijk in uw woning blijven wonen. Misschien beschikt u wel over voldoende vermogen, maar wilt u liever niet dat dit vermogen vast komt te zitten uw woning. Hoe flexibel wilt u zijn?

Misschien kiest u voor aflossen, maar het kan ook zijn dat u aflossingsblij bent mét een aflossingsvrije hypotheek.

 

Delen