Afspraak is afspraak

Nog steeds kom ik zaken tegen waarvan ik denk: voorkomen was toch beter geweest dan genezen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de onduidelijkheden in een samenwerkingsverband, veelal de maatschapsovereenkomst, als iemand arbeidsongeschikt is of wordt.

Misschien verkeert u zelf ook in de veronderstelling dat de gevolgen van arbeidsongeschiktheid afdoende zijn geregeld. Het is aan te raden de bepalingen met regelmaat nog eens door te lezen en met een adviseur en uw collega’s te bespreken.

Onlangs nog kreeg ik van een cliënt de vraag voorgelegd of hij bij langdurige arbeidsongeschiktheid van een maatschapslid afscheid kon nemen van deze collega. Maar dit bleek nog niet zo eenvoudig. Uiteraard moest er sprake zijn van een voortdurende situatie van arbeidsongeschiktheid en daarnaast moest ook nog worden aangetoond dat de arbeidsongeschiktheid van structurele aard is. Dat laatste klinkt logisch maar kan voor de maatschap enorm veel impact hebben op de continuïteit, want een dergelijk traject gaat gepaard met medische beoordelingen die veelal tijdrovend zijn. Het kan dus maanden, zo niet jaren duren, voordat een maat kan worden vervangen.

‘Het is aan te raden de bepalingen met regelmaat nog eens door te lezen’

Een andere kwestie die ik onlangs tegenkwam, is de vrijheid die een maat heeft om al dan niet een verzekering af te sluiten tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Hierbij geldt dat het per collega nogal kan verschillen in hoeverre een dergelijke verzekering nodig is. Een collega met meer maatschapsjaren heeft vaak een grotere financiële buffer opgebouwd, waardoor risico’s (deels) op te vangen zijn. Een dergelijke bepaling opnemen, kan daarom beklemmend werken en het bespreekbaar maken kan prettig zijn.

Kortom, arbeidsongeschiktheid is een situatie waar we liever niet mee te maken krijgen, maar als het u of een collega in de maatschap overkomt, is het prettig als er duidelijke en actuele afspraken over zijn gemaakt. Een goed punt voor de volgende vergadering?

Delen