Praktijkoverdracht of pacht?

Eerder heb ik u al eens meegenomen in gesprekken die ik met onze leden voer over verschillende mogelijkheden om tot overdracht van de praktijk te komen. Aspecten als financierbaarheid, fiscaliteit en ondernemerschap van de overnemende partij spelen hierbij vaak een rol.

Onlangs kwam ik in contact met een dierenarts die heel blij was dat zij een opvolger voor haar praktijk had gevonden. Uiteraard heb ik aangegeven dat zij zich daarmee gelukkig mocht prijzen maar u begrijpt, er kwam een ‘maar’ aan. In dit geval zou het praktijkpand, dat gehuurd wordt, ingrijpend worden verbouwd waarna de huurprijs opnieuw moest worden vastgesteld. De investering die gepaard gaat met het weer geschikt maken van het pand voor het exploiteren van een dierenartspraktijk, is vooraf lastig in te schatten. De overnamekandidaat vond deze onzekerheden begrijpelijk niet plezierig en zeer risicovol en overwoog de gesprekken over een overname te staken.

Na een verbouwing moest de huurprijs opnieuw worden vastgesteld

Onze dierenarts nam daarop contact met ons op. We hebben diverse mogelijkheden besproken en zijn uiteindelijk tot een compromis gekomen. Zij zou als huidige eigenaar de praktijk overdragen, te weten: de cliënten, de voorraad en de inventaris. Het pand en de bouwkundige aanpassingen blijven voor rekening van de huurder en zullen vooralsnog in de vorm van een pachtovereenkomst worden gegoten. De pachter, de overnemende dierenarts, kan dan op een later moment beslissen of hij deze zaken wil overnemen. Dit zal gebeuren op het moment dat duidelijk is of de praktijk op de huidige locatie zal worden voortgezet.

Het loont dus om samen met uw adviseur creatief te kijken naar de wensen en mogelijkheden ten aanzien van een voorgenomen praktijkoverdracht. Er is vaak een passende oplossing te vinden!

Delen