Onverwacht verlies

Onlangs werd ik gebeld door de vrouw van een cliënt. Haar man was onverwacht overleden en nu had zij ineens de verantwoordelijkheid over zijn tandartspraktijk. Maar ze had geen idee van alle afspraken met het personeel, de collega’s en de leveranciers. Kortom, er was een groot probleem met de continuïteit van de praktijk en dat kwam dan nog eens naast het verlies van haar partner.

Wellicht heeft u als praktijkeigenaar van uw partner al eens de vraag voorgelegd gekregen wat te doen in het geval u iets overkomt. Een vraag waar u misschien liever niet over nadenkt. Omdat het confronterend is of omdat u liever niet ziet of en waar er mogelijke lacunes zitten in de organisatie van uw praktijk. Maar zoals uit bovenstaand praktijkvoorbeeld blijkt, is het wel nuttig erover na te denken en met uw levenspartner te bespreken. Zowel voor uzelf en uw partner als voor uw medewerkers is het wenselijk dat dit goed geregeld is. U wilt toch niet uw partner opzadelen met een zoektocht naar alle antwoorden op de vele vragen die zich zullen voordoen?

Het is een vraag waar u misschien liever niet over nadenkt

Een mooie oplossing is om alle relevante informatie rond de praktijk vast te leggen in een zogenaamde praktijkakte, dit is een document waarin u alles benoemt wat uw partner moet weten op het moment dat onverwacht de verantwoordelijkheid bij hem of haar komt te liggen.

Te denken valt aan alle afspraken met het personeel, zoals arbeidsvoorwaarden, maar ook de afspraken met leveranciers, collega’s in de maatschap of collega’s in uw regio. En ook welke voorzieningen u heeft getroffen in het geval u arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden. Het is een geruststellend idee als uw partner weet op welke voorzieningen aanspraak kan worden gemaakt en tot wie hij of zij zich kan wenden.

Ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden; u heeft dat niet in de hand. Maar u kunt er wel voor zorgen dat er zakelijk gezien zo min mogelijk zorgen zijn.

 

Delen