Op naar pensioen

De pensioenleeftijd verschuift steeds verder, maar uiteindelijk blijft voor iedereen de behoefte aan inkomen bestaan. Doordat de overheid hier nog steeds terugtrekkende bewegingen maakt, zullen we meer en meer zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor dit vervangende inkomen.

Tandartsen zijn hier al langere tijd aan gewend. Hun Beroepspensioenfonds is al sinds 1997 gesloten en kent dus geen toetreders meer. Tandartsen zijn sinds die tijd volledig aangewezen op eigen voorzieningen voor de oude dag.

Andere beroepsgroepen kennen nog wel een beroepspensioenfonds dat een basisvoorziening regelt. Een dergelijk pensioenfonds is verplicht en hoewel enigszins betuttelend volgens enkelen onder u, is het wel een prettige basis. U hoeft zich uitsluitend te buigen over de vraag of het inkomen toereikend is en of de ingangsdatum passend is. Als het antwoord op een van deze vragen ontkennend is, dan zult u aanvullende voorzieningen moeten overwegen.

Zelf verantwoordelijk voor vervangend inkomen

De fiscaalvriendelijke mogelijkheden hiertoe zijn de afgelopen jaren fors beperkt, aangezien u al (fors) doteert aan het pensioenfonds. Deze dotatie is fiscaal gefaciliteerd omdat u over deze storting als het ware uitstel van belastingheffing krijgt. U betaalt niet nu inkomstenbelasting, maar in de uitkeringsfase.

De meest voorkomende manieren waarop u een aanvulling op het pensioeninkomen kunt realiseren, is door ofwel simpelweg in box 3 vermogen op te bouwen of in een besloten vennootschap vermogen op te bouwen en dit te zijner tijd naar behoefte aan de bv te onttrekken. Voordeel van deze laatste variant is dat in de opbouwfase de belastingdruk lager is dan de heffing op basis van het forfaitaire rendement in box 3, tenzij u een hoog rendement weet te behalen op uw vermogen.

Goed om ook nu al eens over na te denken, want onvoorbereid zijn op uw oude dag is in deze tijd van snel wijzigende regelgeving geen verstandige optie.

 

Delen