Afstemmen

Het woord ‘afstemming’ kom ik gelukkig steeds meer tegen in publicaties over de zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld over afstemming tussen zorg vanuit de WMO en vanuit de Zorgverzekeringswet. Persoonlijk vind ik het afstemmen tussen verschillende ministeries zoals die betreffende zorg en onderwijs zeer belangrijk. Goed is het om te lezen over afstemming tussen verschillende zorginstellingen zoals bij het draaien van nachtdiensten. Een regionale aanpak wordt hierbij vaak als oplossing gezien.

Minister de Jonge geeft aan dat de zorgmarkt te diffuus geworden is door een veelheid aan zorgaanbieders zoals in de wijkzorg. De samenwerkingsverbanden zijn onduidelijker dan voor de marktwerking, toen het veelal overzichtelijker was wie bij een patiënt het aanspreekpunt was. De keuzevrijheid wordt dan ter discussie gesteld en niet het systeem.

Dat er ook steeds meer zorgverzekeraars bij zijn gekomen lees ik niet als discussiepunt. Toch geeft ook dat voor ons als zorgaanbieder veel meer onduidelijkheid. En ook voor de klant is het kiezen van een verzekeraar veel complexer. Wanneer minister de Jonge het echter heeft over het doorslaan van keuzevrijheid en dat daarbij onterecht uitgegaan wordt van de zelfbewuste, hoogopgeleide Nederlander, haalt hij nooit het voorbeeld aan van de doorgeslagen verzekeringsmarkt.

Ingaan op redenen waarom er geen zorgcontracten getekend worden, heeft geen prioriteit

Hij roept wel om meer samenwerking op regionaal niveau. Dat de patiënt daarbij gebaat kan zijn en de zorg meer overzichtelijk wordt, begrijp ik zeer. De minister wil meteen de kosten in de hand houden door maatregelen te treffen om het niet tekenen van contracten te verminderen. Dat er steeds meer aanbieders bijkomen, is hem namelijk een doorn in het oog. Dat er steeds meer ongecontracteerd wordt gewerkt ook. We horen steeds dat ongecontracteerde zorg duur en niet te controleren is. Dat daarvoor ook regelgeving geldt, wordt aan voorbijgegaan. Ingaan op redenen waarom er niet getekend wordt heeft geen prioriteit.

De zorg is gebaat bij afstemming en samenwerking. Afstemming over de wijze van inkoop hoort daar ook bij. Het vele werk dat er bij ons komt kijken door verschillende eisen en inkoop belemmert de tijd die aan zorg besteed kan worden. Ook zijn we zeer beperkt in het afstemmen met andere zorgprofessionals en is van een rechtvaardig onderhandelingsproces veelal geen sprake. Daar is al veel over gesproken maar ondervond nog weinig gehoor. Afstemming hierover zou ook op zijn plaats zijn.

Delen