Afvinklijstje

De voorlopige inschatting van VWS-minister Ernst Kuipers over hoe de zorgpremie zich zal ontwikkelen, stemt niet vrolijk. Hij gaat voor de komende vijf jaar uit van een gemiddelde stijging van 35 euro per maand. Dat is voor heel veel mensen heel veel geld.

In het licht hiervan is het niet vreemd dat veel Tweede-Kamerpartijen juist nu weer pleiten voor verlaging van het eigen risico. Al kan dit wel betekenen dat de drempel om zorg te consumeren lager wordt, wat onder de streep juist weer leidt tot hogere zorguitgaven (die zich dan vervolgens weer vertalen in een hogere premie).

‘Vanaf 2023 moet de zorgsector structureel anderhalf miljard euro per jaar bezuinigen’

Dat het kabinet een verdere stijging van de zorgkosten juist wil voorkomen, blijkt zonneklaar uit de inzet in de onderhandelingen voor het Integraal Zorgakkoord: vanaf 2023 moet de zorgsector structureel anderhalf miljard euro per jaar bezuinigen. De presentatie van het Kader Passende Zorg komt dus op een goed moment. De ‘beperkte inzet van geld’ die in het eerste principe van dit kader beschreven staat, sluit naadloos aan bij die bezuinigingsdoelstelling.

Opvallend is dat op dit moment nog niet duidelijk is op welke terreinen het kabinet die anderhalf miljard euro wil bezuinigen. We mogen toch aannemen dat het definitieve Integraal Zorgakkoord – dat eind augustus wordt gepubliceerd – een zeer concreet afvinklijstje bevat waarmee de partijen aan de slag kunnen.

Delen