Afwachten

Bij sommige klachten kun je even afwachten, bij andere dient snel actie te worden ondernomen. Wanneer je met een klacht bij een huisarts komt die op dat moment geen urgentie ziet, kan het zijn dat je het even moet aanzien. Als de klachten niet afnemen dien je weer op het spreekuur te verschijnen. Ook kan het zijn dat er nu al een afspraak wordt gemaakt voor over een bepaalde tijd omdat de arts het nog eens wil bekijken.

Dit precies inschatten als je arts bent, lijkt me heel moeilijk. Bij een verkeerde inschatting ligt een berisping op de loer, maar nog veel erger zijn de eventuele gevolgen voor de patiënt: verergering van de kwaal tot zelfs overlijden. Wanneer je de beslissing tot controle overlaat aan de patiënt, is het van belang dat deze heel goed weet op welke signalen er gelet moet worden. Is iedereen daartoe in staat ? En gaat men inderdaad dan op tijd terug naar het spreekuur of wacht men te lang af? Je kunt echter als arts niet iedereen standaard terug laten komen om toch zeker niets te missen.

Geen bericht is helaas niet altijd goed bericht

In mijn vak als logopedist wordt ook vaak een periode afgewacht, maar dan gaat het meestal over een pauze in de behandeling. We zeggen er dan ook altijd bij dat de patiënt eerder contact op moet nemen wanneer er vragen zijn of als het niet goed gaat met de stem, het gehoor, het spreken of het slikken. Vaak wacht je af omdat het redelijk goed gaat. Soms moet je echter gedurende de behandelperiode afwachten omdat de patiënt heeft afgebeld in verband met een griepje of zich even niet fit voelt.  De persoon kan er dan even niets bij hebben, ook niet als de behandeling aan huis zou zijn. Ook wil de patiënt de zorgaanbieder soms niet belasten. Helaas heb ik weleens meegemaakt dat bij een patiënt met de Ziekte van Parkinson opnieuw contact opnemen uitbleef en bij vragen mijnerzijds bleek dat de patiënt met longontsteking was opgenomen. Graag had ik eerder gekeken of ik wat had kunnen betekenen.

Afwachten als therapeut doe je ook wanneer een behandeling niet wordt afgezegd en je patiënt niet verschijnt op de afspraak. We proberen dan contact op te nemen, maar in sommige gevallen komt er dan nog geen reactie. Het kan zijn dat het gezin verhuisd is of dat er problemen zijn die de patiënt of de ouders eerst moeten oplossen. De verantwoording van het aanwezig zijn van kinderen op de behandelafspraak ligt bij de ouders, maar als logopedist voel ik me verantwoordelijk voor de voortgang van het kind. We weten dat het kind het hard nodig heeft. Hoe lang wacht je een reactie af? Zeker bij het voorbeeld van de arts of bij de patiënt met slikproblemen kan te lang afwachten grote gevolgen hebben.

Geen bericht is helaas niet altijd goed bericht.

Delen