Allemaal ambtenaar

Zal er na de coronacrisis bij de ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven weinig steun meer zijn om terug te keren naar het systeem van gereguleerde marktwerking? Dat dit systeem gedurende die crisis is losgelaten om plaats te maken voor hiërarchische aansturing is begrijpelijk. Maar toch deel ik de verwachting van gezondheidseconoom Xander Koolman dat die situatie niet het nieuwe normaal in de medisch specialistische zorg inluidt.

Kijk maar naar het scenario dat Koolman schetst dat terugkeer naar het huidige stelsel onnodig zou maken: de ziekenhuisdirecteuren aangesteld door de overheid en de medisch specialisten in loondienst. Iedereen ambtenaar dus. Het eerste zou theoretisch misschien werkbaar kunnen zijn. Maar van het tweede hebben we de afgelopen jaren zonneklaar gezien hoe onhaalbaar het is. Pogingen om alle medisch specialisten in loondienst te krijgen hebben steeds jammerlijk gefaald en daarin zal ook de huidige situatie geen verandering brengen.

Kiezen tussen de tucht van de markt en de hiërarchie van de overheid

Koolman zegt te verwachten dat de zorgaanbieders de komende periode zullen lobbyen tegen zowel de tucht van de markt als de hiërarchie van de overheid. Toch zullen ze een keuze moeten maken en gezien de vrijheden die ze in het huidige stelsel hebben is het redelijk voorspelbaar hoe dit zal uitpakken. Bij die vrijheid hoort een sterke countervailing power, stelt Koolman. En ook die heeft al van zich laten horen. “We blijven als zorgverzekeraar de betaalbaarheid borgen en zullen dus de discussie aangaan over kosten”, aldus Olivier Gerrits van Zilveren Kruis. “Die kritische rol moet blijven.” Zo is dat. Wie vindt dat het anders moet zijn, heeft alleen recht van spreken als hij bereid is ook zijn eigen positie drastisch te herzien.

Delen