Allemaal overstappen

Dienie Koolen-Goossens
Dienie Koolen-Goossens is zorgondernemer, logopedist en docent. Zij is bestuurlijk actief en heeft passie voor gezondheidszorg en onderwijs. Bekijk ook haar profiel op LinkedIn. Lees alle artikelen van Dienie Koolen-Goossens

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa) roepen mensen op om goed te kijken of ze niet te veel betalen voor hun zorgverzekering. We moeten allemaal goed berekenen wat bij ons past en toch zeker geen 100 euro laten liggen. Elke basisverzekering dekt precies dezelfde zorg geven ze aan. Wat de verzekeraars investeren in goede zorg is echter verschillend, en toch is verschil maken in behandeling er voor ons als aanbieders niet bij. Er wordt door sommige verzekeraars volop meegelift.

Er wordt gezegd dat we met energieleveranciers al gewend zijn om die te vergelijken en eventueel ieder jaar te switchen. Men vraagt zich af waarom daar dan zo weinig animo voor is bij de zorg? Wanneer ik hier het verschil nog eens moet uitleggen tussen de producten energie en zorg verwijs ik toch graag naar eerdere blogs die hierover zijn geschreven.

Gelukkig geeft men ook eerlijk aan dat het wel per zorgverzekeraar of polis verschilt bij welke zorgaanbieders je terecht kunt als je zorg nodig hebt. Als jouw favoriete arts, ziekenhuis of therapeut geen contract met jouw zorgverzekeraar heeft, zijn daar bij bepaalde polissen extra kosten bovenop je ‘goedkope’ premie aan verbonden. Het lijstje hiervan telt kan jaarlijks verschillen.

Bij steeds scherpere inkoop zie ik het aantal ongecontracteerde zorgaanbieders alleen maar stijgen. Dit gaat dan meestal niet om wel of geen kwaliteit maar om wel of niet akkoord met de contracten. Het is na te lezen dat sommige instellingen en zorgaanbieders helemaal niet in zee willen gaan met klanten van een bepaalde zorgverzekeraar of wanneer er een budgetpolis is afgesloten. Het goed lezen van de polisvoorwaarden geeft men daarom wel als advies voordat je overstapt.  Ga er maar aan staan, ieder jaar opnieuw, want het is ingewikkelde materie!

Was calculerend gedrag van de zorgconsument niet juist de bedoeling?

Wat later in de week las ik dat De Nederlandse Bank en enkele grote zorgverzekeraars melding maakten van het feit dat klanten te gecalculeerd omgaan met aanvullende polissen. Ze berekenen wat ze denken komend jaar nodig te hebben en sluiten daar dan tijdelijk een aanvullende verzekering voor af. Dit werd als niet passend beschouwd. Waar ik net kon aangeven dat overstappen werd gestimuleerd zien we dat het uitgekiend te werk gaan hier wordt gebracht als zijnde een verliespost voor verzekeraars en dat het eigenlijk not-done is. Toch lijkt ons hele huidige zorgsysteem nou juist op calculeren bedacht te zijn. Ook het omgaan met het eigen risico aan het einde en begin van het jaar kent berekenend gedrag.

Ieder jaar de zorginkoop-stress en beslissen of we moeten overstappen, wat schieten we er mee op? Het blijkt steeds meer dat zowel klanten als zorgaanbieders beter gebaat zouden zijn met meerjarenverbintenissen. Het zou veel energie opleveren en uren die nu niet aan zorg worden besteed. En welke informatie heb je nodig om de juiste verzekering te kiezen en hoe spiegelen de verzekeraars ons hun verschillende polissen voor? Ik lees dat er schijnconstructies gemaakt worden die eigenlijk niet geoorloofd zijn.

Er wordt terecht steeds gewezen op gezamenlijke verantwoording voor zinnige en zuinige zorg. Daarbij hoort dan volgens mij ook een verantwoorde en duidelijk vergelijkbare verzekering.

5 Reacties Reageer zelf

 1. Ineke Hendriks
  Geplaatst op 9 december 2017 om 23:24 | Permalink

  Opnieuw belicht je hoe er sprake is van schijntransparantie en -kwaliteit. Hoeveel inzichten, artikelen en acties zijn er nodig om bij de verzekeraars de controlewaan om te zetten in vertrouwd weten dankzij de jarenlange banden? Of zijn we met de jaarlijkse contracteerrondes ook de wederzijdse binding kwijt geraakt?

 2. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 10 december 2017 om 22:20 | Permalink

  Ineke, het woord ‘kwaliteit’ wordt te pas en te onpas in de mond genomen terwijl er meerdere zaken spelen, veelal gedreven door financiering. Een jarenlange relatie tussen aanbieder en verzekeraar stelt tegenwoordig niets voor. En ook de relatie klant-verzekeraar wordt ondermijnd door het promoten van overstappen wanneer het ergens iets goedkoper kan. Ook het ministerie van VWS adviseert het jaarlijks berekenen/beoordelen van je zorgverzekering. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving benoemde al de noodzaak van evaluatie van de contractering en van de veelheid aan polissen. Inzichten zijn er dus zeker al maar de uitvoering laat op zich wachten. De binding waar je het over hebt staat inderdaad m.i. niet hoog in het vaandel.

 3. Monique Schilders
  Geplaatst op 11 december 2017 om 10:29 | Permalink

  ‘We kunnen leren om veerkrachtig te worden door blootstelling aan bedreigingen of stress op een niveau dat we kunnen hanteren’ (Richard Davidson)- als de stress te laag is leren we niets; als er teveel stress is, kunnen we een verkeerde les in onze neurale circuits voor vrees opslaan.

  Stress ontstaat bij een spanningsveld, zowel bij zorgverzekeraars, als bij verzekerden en zorgaanbieders. Door invoering van marktwerking en hoge eigen risico’s zijn financiële prikkels ingebracht die het spanningsveld tussen zorgvraag-en aanbod sterk verhogen.
  Dit vraagt bij iedereen om een risico-winst analyse, waarbij goed calculeren veel persoonlijke winst kan opleveren.

  Waar goede zorg voor elkaar bij zorgverzekeraars, verzekerden en zorgverleners centraal zou moeten staan, ontstaat bij alle partijen steeds meer vrees voor de eigen portemonnee.
  Op zich niet verkeerd. Het leert ons zowel gezamenlijk als individueel zoeken naar eigen oplossingen en kostenbeperkende maatregelen.
  De keerzijde ervaren we echter steeds vaker aan den lijve. Er ontstaan verkeerde lessen en patronen, zoals zorgvermijding, wachtlijsten èn onverklaarbare hoge miljardenwinsten.

  De gemiddelde kwaliteit van de zorg in Nederland is nog altijd voldoende, wetenschappelijk en cijfermatig onderbouwd zelfs. (Voor wat het waard is, nu gebleken is dat zelfs onafhankelijk onderzoek in de praktijk gemanipuleerd kan worden tbv de politiek).
  De druk op de zorg neemt echter zienderogen toe en vraagt om oplossingen voor zowel korte als lange termijn voor àlle betrokkenen en niet alleen voor degene met de grootste pormonnee.

 4. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 12 december 2017 om 12:16 | Permalink

  Dank mevr Schilders voor uw uitgebreide reactie over het spanningsveld in de zorg, de stress die dat oplevert en het schetsen van de gevolgen van de huidige financiering van de zorg. Ik nodig ook voorstanders van dit stelsel uit om hun reacties te geven.

 5. Dienie Koolen-Goossens Dienie koolen
  Geplaatst op 27 december 2017 om 11:02 | Permalink

  Helaas zie ik geen reacties over het voordeel van ons huidige systeem. Vandaag plaatste ik op twitter :
  “Worden we door de regering ook aangespoord elk jaar onze inboedel-, opstal- levens- , schade-, auto- aansprakelijkheid-,rechtsbijstandverzekering te berekenen en bij een “voordeeltje” te switchen? #Aftellentotoudjaar Zorg gebaat bij rust! ”
  Zou men denken dat de zorg er goedkoper door wordt? Ons huidige inkoopsysteem kost bakken met geld, geeft veel ( administratieve ) rompslomp bij zorgaanbieders en zorgvragers en roept veel onzekerheid op bij ieder als klant. Wie beweert het tegenovergestelde?