Allemaal overstappen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa) roepen mensen op om goed te kijken of ze niet te veel betalen voor hun zorgverzekering. We moeten allemaal goed berekenen wat bij ons past en toch zeker geen 100 euro laten liggen. Elke basisverzekering dekt precies dezelfde zorg geven ze aan. Wat de verzekeraars investeren in goede zorg is echter verschillend, en toch is verschil maken in behandeling er voor ons als aanbieders niet bij. Er wordt door sommige verzekeraars volop meegelift.

Er wordt gezegd dat we met energieleveranciers al gewend zijn om die te vergelijken en eventueel ieder jaar te switchen. Men vraagt zich af waarom daar dan zo weinig animo voor is bij de zorg? Wanneer ik hier het verschil nog eens moet uitleggen tussen de producten energie en zorg verwijs ik toch graag naar eerdere blogs die hierover zijn geschreven.

Gelukkig geeft men ook eerlijk aan dat het wel per zorgverzekeraar of polis verschilt bij welke zorgaanbieders je terecht kunt als je zorg nodig hebt. Als jouw favoriete arts, ziekenhuis of therapeut geen contract met jouw zorgverzekeraar heeft, zijn daar bij bepaalde polissen extra kosten bovenop je ‘goedkope’ premie aan verbonden. Het lijstje hiervan telt kan jaarlijks verschillen.

Bij steeds scherpere inkoop zie ik het aantal ongecontracteerde zorgaanbieders alleen maar stijgen. Dit gaat dan meestal niet om wel of geen kwaliteit maar om wel of niet akkoord met de contracten. Het is na te lezen dat sommige instellingen en zorgaanbieders helemaal niet in zee willen gaan met klanten van een bepaalde zorgverzekeraar of wanneer er een budgetpolis is afgesloten. Het goed lezen van de polisvoorwaarden geeft men daarom wel als advies voordat je overstapt.  Ga er maar aan staan, ieder jaar opnieuw, want het is ingewikkelde materie!

Was calculerend gedrag van de zorgconsument niet juist de bedoeling?

Wat later in de week las ik dat De Nederlandse Bank en enkele grote zorgverzekeraars melding maakten van het feit dat klanten te gecalculeerd omgaan met aanvullende polissen. Ze berekenen wat ze denken komend jaar nodig te hebben en sluiten daar dan tijdelijk een aanvullende verzekering voor af. Dit werd als niet passend beschouwd. Waar ik net kon aangeven dat overstappen werd gestimuleerd zien we dat het uitgekiend te werk gaan hier wordt gebracht als zijnde een verliespost voor verzekeraars en dat het eigenlijk not-done is. Toch lijkt ons hele huidige zorgsysteem nou juist op calculeren bedacht te zijn. Ook het omgaan met het eigen risico aan het einde en begin van het jaar kent berekenend gedrag.

Ieder jaar de zorginkoop-stress en beslissen of we moeten overstappen, wat schieten we er mee op? Het blijkt steeds meer dat zowel klanten als zorgaanbieders beter gebaat zouden zijn met meerjarenverbintenissen. Het zou veel energie opleveren en uren die nu niet aan zorg worden besteed. En welke informatie heb je nodig om de juiste verzekering te kiezen en hoe spiegelen de verzekeraars ons hun verschillende polissen voor? Ik lees dat er schijnconstructies gemaakt worden die eigenlijk niet geoorloofd zijn.

Er wordt terecht steeds gewezen op gezamenlijke verantwoording voor zinnige en zuinige zorg. Daarbij hoort dan volgens mij ook een verantwoorde en duidelijk vergelijkbare verzekering.

Delen