Alles is perceptie

Wie of wat was de oorzaak van de ondergang van het Ruwaard van Putten in Spijkenisse? Acht maanden na het faillissement van het ziekenhuis lopen de meningen daarover nog altijd totaal uiteen. Zo reageert Anton Westerlaken, voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis – een van de drie nieuwe eigenaren van het Ruwaard – verbolgen op het interview met de ontslagen Ruwaard-uroloog Rik Williams in het februarinummer van Arts en Auto. “Als wij niks gedaan hadden, stonden nu honderden mensen op straat.” 

Tekst: Marjan Enzlin en Roel Notten | Beeld: Maasstad ziekenhuis

Het verhaal van uroloog Rik Williams in Arts en Auto over de ondergang van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in juni vorig jaar, deed veel stof opwaaien. Via de website ontving de ontslagen uroloog veel steun, maar daar tegenover staan andere direct betrokkenen die de gang van zaken rond het faillissement van het Ruwaard heel anders hebben ervaren. De meest spraakmakende van hen is Anton Westerlaken, aan wie geregeld als kil bestuurder wordt gerefereerd door oud-Ruwaardspecialisten.

De ondergang van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis roept nog altijd veel emoties op. Lees alle artikelen van Arts en Auto hierover in het dossier Ruwaard.
Westerlaken was als bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis nauw betrokken bij de doorstart die het afge-slankte Ruwaard van Putten maakte als Spijkenisse Medisch Centrum (SMC). Hij neemt afstand van de uitspraken van uroloog Williams in Arts en Auto. “Vooral de uitspraak dat de binnengehaalde cardiologen van het Maasstad Ziekenhuis, die in onze perceptie juist burenhulp verleenden, de ondergang van het Ruwaard zouden hebben versneld, is ridicuul”, aldus Westerlaken. “Ik verzet mij tegen de beeldvorming die door zulke uitspraken ontstaat. Mijn cardiologen hebben vanuit oprechte betrokkenheid ruim een half jaar zonder adequate vergoeding in het Ruwaard gewerkt. Dat weet meneer Williams heel goed, dus zijn opmerking raakt mij zeer.”

Lees verder (pdf).

03-2014p016-017

Delen