Week van het werkgeluk

werkplezier / Veel werkplezier vandaag! En het liefst natuurlijk élke dag

Beeld Zin in Zorg

Deze week is het de internationale Week van het werkgeluk. Vijf actuele artikelen en initiatieven die met werkgeluk in de zorg hebben te maken.

  1. Zin in Zorg, sinds dit jaar met de focus op álle zorgprofessionals, staat voor ‘Zorg voor de zorg(professional)’. Met de toenemende werk- en regeldruk deelt de beweging initiatieven en een doe-pakket om werkplezier weer centraal te stellen.
  2. Chirurg Sofie Fransen blogt om de twee weken voor Arts en Auto. In haar blog over de happy doctor-activist schrijft ze hoe ze de regie houdt en anderen verbaast met de tijd die ze aan haar twee kinderen en hobby’s besteedt. Ook in haar andere blogs komt dit thema naar voren.
  3. Bureau Raak, dat zich bezighoudt met werkgeluk en een positieve werkcultuur binnen de diergeneeskunde, organiseert deze week de eerste Veterinaire Week van het Werkgeluk.
  4. Stichting Zorgmakers laat zorgprofessionals bewuster naar hun werk laten kijken, bijvoorbeeld via dit hamsterrad, en stimuleert zorgprofessionals bestaande en succesvolle oplossingen te delen en te kopiëren.
  5. De chirurgen Roderick Schmitz en Heleen Snijders zijn van verschillende generaties. In hun maandelijkse duocolumn bespreken zij hoe verschillen te overbruggen en het werk(plezier) te verbeteren.

Bekijk meer recente artikelen over werkgeluk. Dit thema komt ook aan bod in de interviews met zorgprofessionals.

Op Instagram, LinkedIn en Twitter verschijnen regelmatig initiatieven en inzichten die met werkgeluk hebben te maken.

Delen