Alles voor niets geweest

Alweer een halve week oud, maar nog zeer interessant en actueel: de blog die Jan Henk van der Velden en Else Loes Pasma (Wijn & Stael advocaten) op zorgvisie.nl. Hun beschrijving van de farce die zich de afgelopen anderhalf jaar afspeelde rond het fiscaal ondernemerschap van medisch specialisten zou komisch zijn als hij niet zo in en in triest was. De medisch specialisten hebben zich in allerlei bochten gewrongen (en ongetwijfeld heel veel geld uitgegeven) om fiscaal ondernemers te kunnen blijven. En al dit werk (b)lijkt voor niets nu de Belastingdienst sliep uit zegt door de maatschap in Hoorn te laten weten dat er in de meeste gevallen geen enkele fiscale noodzaak is voor ingrijpende wijziging van de organisatievorm van medisch specialisten, om aan het spookbeeld van een (fictieve) dienstbetrekking te ontkomen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, concluderen Van der Velden en Pasma daarom, keer maar weer gewoon terug naar de vertrouwde maatschap.

Peter van der Meer laat bij zijn afscheid als bestuurder van het Amsterdamse OLVG zien () dat er ook nog een ander alternatief is: in loondienst treden. De medisch specialisten van het OLVG waren allemaal al in loondienst. En hun collega’s van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, waarmee het OLVG inmiddels is gefuseerd, hebben die stap nu ook gezet. “We hebben hier geen gedoe over het honorarium en de goodwill. Dat is een zegen. Dat geeft zoveel rust in een ziekenhuis”, zegt Van der Meer.

Zouden de vrijgevestigde vakgenoten overal in het land nu toch niet een heel klein beetje jaloers kijken naar hoe hun Amsterdamse collega’s dit hebben aangepakt? Ook zij hadden de afgelopen anderhalf jaar gewoon met hun werk bezig kunnen zijn, in plaats van met het juridische kader waarin ze dit het best kunnen vormgeven.

Delen