Als het om de centen draait

Parwen heeft op de noodopvang, waar zij verblijft, een factuur van de regionale huisartsenpost gekregen. Ze is daar vorige maand geweest en moet voor dat consult € 158,27 betalen. Als asielzoeker heeft deze Iraakse vrouw recht op medische zorg. Maar er is blijkbaar iets misgegaan:

‘U ontvangt deze factuur omdat het niet gelukt is deze kosten bij uw zorgverzekeraar te declareren of omdat u ervoor gekozen heeft facturen voor de genoten zorg zelf te betalen.’

Bij de factuur zit een bijlage in het Nederlands en het Engels. Maar Parwen is analfabeet. Haar man Khalid spreekt wel een beetje Engels. Hij zendt mij de factuur met de mededeling dat er wel sprake zal zijn van een vergissing. Asielzoekers krijgen € 12,95 per week zakgeld voor de aanschaf van kleding, toiletartikelen en andere persoonlijke uitgaven. Parwen moet dit zakgeld ruim twaalf weken opzij leggen om het consult op de huisartsenpost te kunnen betalen.

‘Ik vrees dat helemaal geen sprake is van een vergissing’

Ik vrees zelf dat er helemaal geen sprake is van een vergissing. De administratie van de betreffende huisartsenpost is slechts tweemaal per week drie uur bereikbaar en dus stuur ik een mail. Khalid doet navraag bij de contactpersoon van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in de noodopvang. Die verwijst hem naar GZA (GezondheidsZorg Asielzoekers). Ik ga zelf direct te rade bij het hoofdkantoor van GZA.

Al snel komt de aap uit de mouw. Wanneer asielzoekers een rekening van de huisartsenpost ontvangen, dan is dat hun eigen schuld. Zij dienen immers altijd – ook bij spoed – eerst de Praktijklijn (088-1122112) van GZA te bellen. Moet Parwen nu dat bedrag van € 158,27 zelf betalen? Ik krijg het advies om contact op te nemen met de RMA (Regeling Medische Zorg Asielzoekers). Aldaar wordt mijn Brabantse tongval niet herkend: ‘Bent u zelf asielzoeker?’

Ik vraag Khalid of het waar is dat er geen beroep is gedaan op de Praktijklijn van GZA. Hij geeft aan dat hij dit nummer wel heeft gebeld. Hier kreeg hij echter het advies om contact op te nemen met de huisartsenpost. Bij de RMA moet ik praten als Brugman om de juiste afdeling aan de lijn te krijgen. Een buitengewoon vriendelijke dame verzoekt mij om haar de rekening van de regionale huisartsenpost te mailen. Er is geen vuiltje aan de lucht. Alles komt goed!

‘Alles komt goed!’

Was het maar waar! De RMA stuurt mij twee mailtjes. In het eerste wordt de AGB-code en in het tweede het rekeningnummer gevraagd. Dat verbaast mij, want beide staan immers op de factuur. Ik bel opnieuw de RMA. Na ruim een kwartier wachten krijg ik het ‘Medisch Contact Centrum Utrecht’ aan de lijn. De dame vraagt mij het hemd van het lijf. Pas later kom ik erachter dat ik met iemand van een klantcontactcentrum – zoals dat tegenwoordig heet – heb te maken.

Ik zet wat zwaarder geschut in om door te stoten naar de juiste declaratie-afdeling van de RMA. Alweer een andere medewerker vraagt mij of ik de factuur wel als bijlage bij mijn mail heb gestuurd. Nee, het ging om een foto die Khalid met zijn mobieltje had gemaakt en die ik keurig in mijn mail heb geplakt. ‘In dat geval, meneer, kunnen wij de factuur niet goed lezen en dus ook niet verwerken.’ Daarom heeft u van ons die twee mailtjes ontvangen.

Verbijsterd vraag ik of de betreffende huisartsenpost niet rechtstreeks de factuur had kunnen indienen. “Natuurlijk kan dat supersimpel via het digitaal declaratiesysteem Vecozo. Mijn afdeling wordt overspoeld door tijdrovende mailtjes zoals die van u. Maar misschien kost het net iets te veel moeite om rechtstreeks aan ons te declareren. En als het om de centen gaat, meneer, dan kiest men blijkbaar toch voor de gemakkelijkste weg en gaat er een factuur naar de patiënt.”

Naschrift:

De betreffende huisartsenpost heeft de factuur laten vervallen en alsnog de declaratie ingediend bij de RMA: ‘We zijn bezig met het optimaliseren van het proces betreffende zorg aan personen die in een noodopvang verblijven. Op dit moment kunnen we helaas niet altijd voorkomen dat bij een volgend contact met de huisartsenpost een factuur verstuurd wordt. (…)’

Delen